Tři králové v Hnojníku

Tři králové v Hnojníku

Tři králové navštívili na své letošní pouti v rámci Tříkrálové sbírky také Charitní dům pro seniory v Hnojníku. Babičkám a dědečkům přinesli přání požehnání a pokoje v roce 2012.

Koledování Tříkrálové sbírky 2012 skončilo

Úderem sobotní půlnoci skončilo časové období vyhrazené pro koledování Tříkrálové sbírky 2012. Od úterý 17. 1. 2012 budeme postupně rozpečeťovat pokladničky a sdělovat výsledky. Děkujeme všem koledníkům i dárcům za jejich ochotu, pomoc a podporu. 

Náš web oceněn

Charita Česká republika vyhlásila na podzim 2011 soutěž o nejlepší charitní web. Do druhého kola této soutěže, postoupil spolu s dalšími deseti internetovými stránkami i web Charity Český Těšín.

Tři králové v Senátu, na pražském arcibiskupství a mezi poslanci

Na slavnostní snídaní v jídelně Senátu Parlamentu ČR se sešli politici společně s církevními představiteli a dalšími významnými osobnostmi, aby přivítali koledníky Tříkrálové sbírky a přispěli do jejich pokladniček.

Nově registrovaná sociální služba „Šance domova“

Jedná se o sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi s názvem „Šance domova“, která se nachází v Ostravě – Kunčičkách na ul. Pstruží 501/6.

Tato služba slouží rodinám s dětmi, které z důvodu své ztížené sociální situace nemohou vlastními silami dosáhnout adekvátního bydlení.

Charitní koledníci na radnici v Českém Těšíně

Charitní koledníci na radnici v Českém Těšíně

Tříkrálová sbírka je v plném proudu, koledníci chodí v ulicích a roznášejí požehnání. 6. ledna 2012, na svátek Tří králů, navštívili charitní tříkráloví koledníci českotěšínskou radnici a další instituce ve městě.

Požehnání koledníků Tříkrálové sbírky v Českém Těšíně

Požehnání koledníků Tříkrálové sbírky v Českém Těšíně

Požehnání koledníků charitní Tříkrálové sbírky letos v Českém Těšíně proběhlo v předvečer slavnosti Zjevení Páně, tedy 5. ledna 2012, ve farním kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Masarykových sadech.

Sbírka ukončena, dárky předány

Sbírka ukončena, dárky předány

Materiální sbírka Charity Český Těšín a Střediska humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské pro děti z ukrajinských azylových zařízení nazvaná „Vánoce dětem“ skončila s přelomem roku. Dárky byly sesbírány a předány. Děkujeme.

Koledníci Tříkrálové sbírky letos vycházejí do ulic již podvanácté

Počátkem ledna 2012 opět vycházejí do ulic koledníci Charity ČR se zapečetěnými pokladničkami. V celostátním měřítku jde již o dvanáctý ročník Tříkrálové sbírky. Její výtěžek je tradičně určen zejména na pomoc lidem v nouzi.

Pečetění pokladniček ukončeno, můžeme vyrazit do ulic

V těchto dnech vyráží do ulic koledovat již podvanácté skupinky Tří králů, aby koledovaly v ulicích a domácnostech a přinášely tak lidem radostnou zvěst vánočních svátků. V minulém roce obyvatelé Moravskoslezského kraje opět potvrdili svou štědrost a přispěli více než 12 miliony korun na podporu charitního díla.

Podpořte nás