Tři králové v Hnojníku

Tři králové v Hnojníku

Od prvního dne v měsíci lednu až do jeho poloviny probíhá tradiční Tříkrálová sbírka. Letos je to již 17 let, kdy začali chodit Tříkráloví koledníci v naší republice poprvé.

Tříkrálová návštěva v Charitním domě pokojného stáří

Tříkrálová návštěva v Charitním domě pokojného stáří

Dne 2. 1. 2017 u nás v odpoledních hodinách zazvonil zvonek a s malým překvapením jsme u dveří viděli stát tři malé koledníky. Už při pohledu na ně jsem věděl, že našim klientům vykouzlí úsměv na tvářích.

Vánoční posezení v Havířově

Vánoční posezení v Havířově

I na konci tohoto roku se klienti Charitního centra pro seniory sešli na vánočním posezení a rozloučení se starým rokem 2016.

Výběrové řízení na funkci ředitel/ka Charity Český Těšín

Diecézní charita ostravsko - opavská vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitel/ka Charity Český Těšín 

Přáníčka od školáků

Přáníčka od školáků

Ve středu 21. 12. navštívily Charitní dům pro seniory v Hnojníku naše děti ze základní školy.

Vánoční besídka v Charitním domě pro seniory

Vánoční besídka v Charitním domě pro seniory

V Charitním domě pro seniory v Hnojníku se 19. 12. 2016 uskutečnilo vystoupení dětí ze zdejší Mateřské školky.

Třanovická dechovka v Charitním domě pro seniory v Hnojníku

Třanovická dechovka v Charitním domě pro seniory v Hnojníku

V období adventu navštívili Charitní dům pro seniory v Hnojníku muzikanti Třanovické dechovky.

Vánoční zpívání v Charitním domě pokojného stáří

Vánoční zpívání v Charitním domě pokojného stáří

V pondělí 19. 12. se za námi přišli z Charitního domu pro matky v tísni podívat naši malí kamarádi společně s pracovnicí Dášou, aby nás navnadili do vánoční pohody a popřáli krásné svátky. 

Poslední canisterapie v tomto roce opět v Hnojníku

Poslední canisterapie v tomto roce opět v Hnojníku

Koncem minulého týdne se opět v Charitním domově pro seniory v Hnojníku uskutečnila již tradiční canisterapie.

Podpořte nás