Den sociálních služeb na náměstí v Českém Těšíně

Den sociálních služeb na náměstí v Českém Těšíně

I Charita Český Těšín ráda přijala pozvání a prezentovala se na Dni sociálních služeb, zdraví a souvisejících aktivit na náměstí v Českém Těšíně dne 7. 6. 2017. Celá akce byla organizována sociálním odborem, oddělením sociálních věcí města Český Těšín s cílem informovat veřejnost o poskytovaných službách na území města. Naše organizace s radostí přijala pozvání.

Ve stánku jsme po celou dobu konání akce vystavovali výrobky našich klientů a klientek z Charitního centra pro seniory, Charitního domova pro seniory v Hnojníku a dětí z nízkoprahového zařízení Kometa v Karviné. Příchozím byla nabízena tzv. dobrokávu, kterou nebylo možné zaplatit penězi, ale vykonáním dobrého skutku. V okolí stánku i po celém náměstí se pohyboval "živý" charitní maskot rytíř Michael. Této úlohy se chopil náš zaměstnance Martin převlečený v kostýmu, který také příchozím rozdával reklamní placky s mottem Charity "Spolu to zvládneme" a obrázkem maskota. Zaznamenal velký úspěch nejen mezi dětmi, ale i mezi dospělými. Dokonce se s ním přišel vyfotit starosta města Český Těšín. Další prezentací byla ukázka žonglování, kterou předvedl u stánku charitní dobrovolník Irek. Tuto činnost pravidelně provozuje s klienty Charitního centra pro seniory. Málokdo ví, že žonglování není jen zábava, ale funguje také jako terapie pro zlepšení koordinace, prostorové orientace a soustředění. Na pódiu ve 2 blocích vystoupili klienti Charitního centra pro seniory ze Svibice s pásmem písní za doprovodu harmoniky a kytary. Po prvotní trémě, která z nich brzy opadla, si své vystoupení opravdu užívali. Zároveň vedoucí centra Stanislav Laža pohovořil s moderátorem celé akce o činnosti Charity.
Celou akci hodnotíme jako vydařenou a jsme rádi za příležitost k prezentaci.

Podpořte nás