Maják a Kometa v Nadačním městečku OKD

Maják a Kometa v Nadačním městečku OKD

Charita Český Těšín přijala pozvání Nadace OKD k účasti v Nadačním městečku Nadace OKD v rámci Hornických slavností v Karviné a dne 2. 9. 2017 se této akce zúčastnila.

Charitní středisko preventivních programů „Maják“ a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Kometa“ prezentovali ve stánku výrobky klientů a také jako ostatní neziskové organizace a spolky byly součástí soutěžního putování. Na jednotlivých stanovištích děti plnily zadané úkoly a získávaly razítka, která poté vyměnily za odměnu ve stanu OKD. Na našem stanovišti děti házely kroužky, ti nejšikovnější od nás jako bonus dostaly reflexní pásky nebo placku s maskotem Charity Český Těšín Michaelem. Ani nepříliš příznivé počasí návštěvníky této akce neodradilo a počet soutěžících dětí byl opravdu vysoký. Kladně také hodnotíme možnost setkání s jinými neziskovými organizacemi a představiteli Nadace OKD.

Podpořte nás