Návštěva dětí z MŠ v Charitním domě pokojného stáří

Návštěva dětí z MŠ v Charitním domě pokojného stáří

Dne 25. 5. 2017 navštívili Charitní dům pokojného stáří děti z mateřské školky na ulici Hrabinské a zpříjemnily tak dopoledne našim seniorům.

Počasí venku sice vybízelo k lenošení v posteli, v domově byl ale jiný plán. Všichni věděli, že v 10 hodin naše zařízení navštíví děti z mateřské školky. Klienti i zaměstnanci se tedy v časovém předstihu začali scházet v kapličce domova a netrpělivě čekali na příchod malých ratolestí. Jejich příchod prozradily dětské hlásky a poměrně velký hluk. Jakmile děti s čelenkami s obrázky zvířátek předstoupily před diváky, všem se rozzářil úsměv na tváři a bylo jasné, že vystoupení bude zajímavé a veselé. Průběhem celého pásma písní a básní provázely děti převlečené za čaroděje a koníčka. Zbytek „zvířátek“ se představil buďto samostatně nebo ve dvojici. Toto milé představení obohatilo naše seniory o další společně strávený čas a ten nejupřímnější úsměv na jejich tváři byl jistotou, že tato mezigenerační setkávání mají smysl.

Dětem a především tedy jejich učitelkám děkujeme, že si do našeho domova našly cestu a těším se na další spolupráci.

Tomáš Gál

Podpořte nás