Přivítání léta a smažení vaječiny v Charitním domě pokojného stáří

Přivítání léta a smažení vaječiny v Charitním domě pokojného stáří

Dne 7. 8. 2017 se v Charitním domě pokojného stáří v Českém Těšíně uskutečnilo tradiční přivítání léta aneb smažení vaječiny.

Radost, úsměv, vděčnost, láska, slzy štěstí – tyto pocity vystihují den, kdy naši klienti společně s rodinnými příslušníky přivítali na zahradě domova léto. Program zahájila vedoucí zařízení spolu s aktivizačním pracovníkem. Následně se slova ujal Otec Andrej, který řekl pár milých slov a všem přítomným požehnal. Svou návštěvou nám den obohatila i paní ředitelka Charity Český Těšín, která přijala naše pozvání, a i ona se ujala krátkého proslovu. Program mohl začít. Paní Jarnotová, která je klientkou Charitního centra pro seniory, je se svojí harmonikou známá i v našem domově. Všichni zúčastnění se na ni už moc těšili. Zazněly nejen známé polské písně, ale i písně z Pobeskydí. Skoro všechny klienty přiměly ke zpěvu a některé i k tanci. V další části kulturního programu se představila část folklórního souboru Slezan. Holky honosné šaty, kluci v oblečku, dudy a housle, už jen pohled na ně by všem zajisté stačil. Zpěv a tanec byl pro všechny přítomné ohromným zážitkem. Bouřlivý potlesk, který si skupina zasloužila, byl alespoň malou oplatou za krásné dvacetiminutové vystoupení. Malou třešničkou na dortu bylo představení našeho Charitního maskota sv. Michaela. Doprovodný program pokračoval, všichni se bavili, smáli a zpívali. Mezitím se v pozadí připravovala vaječina, na kterou již všichni netrpělivě čekali. Bohužel i dnešní odpoledne muselo skončit. Slova jako „hned volám rodině do Čech, aby věděli, co jsme v domově zažili“ nebo „tak to jsem opravdu nečekala, jak moc šikovní jste“ mluví jistě za vše. Všechna práce, dřina a snaha se vyplatila a já myslím, že tento den si všichni náramně užili, a jsem nesmírně rád, že jsme se sešli v tak hojném počtu.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se zúčastnili a svou návštěvou nás obohatili nebo nám pomáhali s přípravou a samotnou realizací. Těším se na další akci podobného rázu, jelikož vím, že to má smysl a stojí to za to.

Gál Tomáš

Podpořte nás