Sepsání návrhu na povolení oddlužení není v ČT problém

Sepsání návrhu na povolení oddlužení není v ČT problém

Již téměř 3 roky funguje v Českém Těšíně Charitní poradna, která usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby, či hájit své oprávněné zájmy. Pomoc a podporu zde najdou lidé, kteří se dostanou do krizové a tíživé sociální situace (nebo jim tato situace hrozí) a to zejména z důvodu: dluhové problematiky, exekuce, finanční tísně, rozvodu, ztráty bydlení, nezaměstnanosti, problémů v pracovně-právních vztazích, ochrany spotřebitele aj.

Rostoucí počet klientů, kteří využívají tuto sociální službu, svědčí o potřebnosti této sociální služby. „Od svého založení v roce 2014 nám každý rok přibývá klientů v řádu desítek procent. Z toho důvodu jsme se rozhodli prodloužit provozní dobu naší poradny o další pracovní den,“ říká vedoucí poradny Šárka Jonsztová. Další nárůst klientů očekává poradna s ohledem na novelu insolvenčního zákona, jež začala platit od 1. 7. 2017.
„Dluhy patří bezpochyby k tomu nejčastějšímu, s čím nás klienti navštěvují. Jsme také nyní jediní, kteří na území Českého Těšína a v blízkém okolí řešení insolvence nabízí zdarma.“ uvádí sociální pracovník Michal Kawulok.
Možnost sepsání insolvenčního návrhu zdarma, laicky osobního bankrotu, je pro řadu, především sociálně slabých klientů, jedinou možností, jak se ze zamotaného kruhu dluhů a exekucí dostat. Základní podmínkou je, aby dlužník dokázal za 5 let zaplatit alespoň 30% svých dluhů. A to buď sám, nebo s pomocí dárce, což je člověk, který se zaváže, že bude dlužníkovi každý měsíc přispívat určitou částkou, aby dokázal požadovaných 30% zaplatit. Od 1. 7. 2017 si nově již klienti nemohou návrh podat sami za sebe, ale prostřednictvím zástupce, což je třeba advokát, ale jeho odměna nesmí být vyšší než 4000,-Kč. „Domnívám se, že to pro advokáty není příliš lukrativní nabídka, proto sepisování těchto návrhu mohou klientům často odmítat. Novela jde především proti soukromým agenturám, které za sepsání návrhu často požadovali i více než 20000,-Kč a ještě návrhy byly často nekvalitní.“ doplňuje Kawulok.
Zdarma návrhy mohou sepisovat pouze právnické osoby, které mají akreditaci. „Co se týče naší poradny, očekávám, že nejpozději do poloviny příštího roku budou všechny potřebné papírové záležitosti dořešeny a akreditace nám bude přidělena. Vzhledem k tomu, že jsme tyto návrhy pro klienty psali již před účinnosti novely, nacházíme se aktuálně v přechodném období, takže můžeme návrhy i nadále za klienty psát, ačkoliv ještě akreditaci nemáme.“ uzavírá vedoucí Střediska sociální rehabilitace Šárka Jonsztová.

Poradna funguje na principech bezplatnosti, anonymity a diskrétnosti. Poradce je, pokud si to klient přeje, společníkem až do úplného vyřešení problému. Z toho vyplývá, že klient může přijít do poradny opakovaně. Vedle dvou sociálních pracovníků, kteří vzájemně spolupracují, aby klientovi poskytli nejlepší možnosti řešení jeho problému, zajišťuje Charitní poradna také bezplatné odborné konzultace s externím právníkem. Poradna je nově otevřena 3 dny v týdnu, kdy k pondělí (8:00 – 12:00) a středě (11-17), přibyl další den, a to čtvrtek (8:00 -14:00).

Zpracoval: Michal Kawulok

Poradna - nový Michael

Podpořte nás