Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2012 schváleny

Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2012 schváleny

Na počátku prosince 2011 se sešla Tříkrálová komise při Diecézní charitě ostravsko-opavské, která schválila záměry na využití výnosu Tříkrálové sbírky pro rok 2012. Schváleno bylo také pět záměrů Charity Český Těšín.

"Ze schválených záměrů Charity Český Těšín je zřejmé, že se v souvislosti s Rokem seniorů chceme více zaměřit právě na tuto cílovou skupinu. Zároveň ale také chceme zachovat místní rozložení záměrů kopírujících všechny oblasti, v níž působíme." komentuje záměry ředitel Charity Český Těšín Martin Hořínek.

Na Charitu Český Těšín připadá 65% částky získané během koledování našimi koledníky. Mimoto 15 % výnosu sbírky připadá na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské, 10 % výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí, 5 % výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika a 5% výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky.

 

Schválené záměry využití Tříkrálové sbírky 2012 pro Charitu Český Těšín:

  • Úprava zahradních prostor domovů pro seniory: Charitní dům pokojného stáří v Českém Těšíně a Charitní dům pro seniory v Hnojníku; úprava zahradních prostor pro venkovní aktivity a příjemnější prostředí našich seniorů, 200 000,- Kč
  • Úprava zahrady Charitního centra pro seniory: Charitní centrum pro seniory v Českém Těšíně; úprava zahradních prostor pro aktivizaci seniorů, 150 000,- Kč
  • Zkvalitnění a zlepšení dostupnosti terénních služeb: Útvar terénní péče; rozvoj terénních služeb pro seniory a nemohoucí v Těrlicku, Soběšovicích, Domaslavicích a Ropici, 100 000,- Kč
  • Máme si kde hrát: Charitní dům pro matky v tísni: úprava vnitřních a vnějších prostor pro bezpečné vyžití dětí klientek azylového domu, 70 000,- Kč
  • Hrou proti zahálce: Charitní středisko "Kometa" v Karviné: podpora a rozvoj sportovních a výtvarných aktivit dětí a mládeže, 50 000,- Kč
Podpořte nás