Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Benefice pro lidi bez domova

V ostravských charitních domech pro lidi bez domova došlo při rekonstrukcích ke zlepšení podmínek pobytu a rozšíření kapacity sociálních služeb. Benefice pro lidi bez domova pořádaná Charitou Ostrava 20. září 2011 od 20 h přispěje v rámci veřejné sbírky k dofinancování těchto investic.

Bezbariérový přístup pro seniory v Českém Těšíně podpořil kraj i Tříkrálová sbírka

Charitní dům pokojného stáří na Hrabinské ulici v Českém Těšíně má od poloviny září vytoužený bezbariérový přístup, po kterém klienti i charitní pracovníci již dlouho volali. Díky podpoře Moravskoslezkého kraje a Tříkrálové sbírky se výrazně usnadnil přístup do budovy pro hůře se pohybující klienty domova.

Seniorky se vlnily v rytmu zumby

12. září 2011 proběhla v Charitním centru pro seniory v Českém Těšíně první lekce Zumba Gold pod vedením Taťány Čudovské. Zacvičit si přišly nejen klientky centra, ale také zájemkyně z řad veřejnosti.

Senioři relaxovali na Morávce

Klienti Charitního centra pro seniory i letos využili možnosti zúčastnit se výletu, který se konal 6. - 8. září s finančním přispěním Charity Český Těšín. Rozhodli jsme se změnit místo konání a z tradiční Lomné se letos přesunuli na Morávku.

Nezapomínáme na Japonsko po tsunami

Oldřich Haičman, ředitel Charity ČR, cestoval společně s Jaroslavem Němcem, ředitelem Arcidiecézní charity Praha po Japonsku, aby se přesvědčil, jak pokračuje obnova oblastí postižených zemětřesením a vlnou tsunami. Postřehy z této cesty

Den pro sociální služby v Českém Těšíně

Ve čtvrtek 8. září 2011 se Charita Český Těšín zúčastnila akce s názvem „Den pro sociální služby a související aktivity města Český Těšín“. Hlavním cílem této akce pořádané sociálním odborem města Český Těšín bylo seznámit veřejnost s nabídkou pomoci poskytovatelů sociálních služeb a spolupracujících organizací.

Hnací motor Charity Studénka

Diecézní charita ostravsko-opavská dostává každým rokem návrhy na ocenění charitních pracovníků, kteří si zaslouží pozornost, ocenění a uznání především za jejich pracovní nasazení, chuť rozvíjet se a rozšiřovat charitní dílo ve svém oboru či profesi. Nyní jsme se rozhodli představit vám činnost a osobu ředitelky Charity Studénka - paní Annu Šikulovou, která je hnacím motorem celé Charity.

Dožínková slavnost seniorů v Hnojníku

Panímámo zlatá, otevírejte vrata,   neseme Vám věnec ze samého zlata.

V pátek 2. září 2011 se v Charitním domě pro seniory v Hnojníku konala dožínková slavnost.

Komeťáci v průvodu Nadace OKD

V rámci Hornických slavností OKD se v karvinských ulicích letos poprvé uskutečnil karnevalový průvod složený se zástupců organizací podporovaných Nadací OKD. O tom, že akce se setkala s velkým ohlasem svědčí fakt, že se průvodu zúčastnilo přes 400 lidí.  

Seniorky podpořily sirotky z „Barborky“

Klientky Charitního centra pro seniory se zapojily do akce pořádané Občanským sdružením svatá Barbora „Oslaďte život dětem!“. Toto sdružení podporuje děti, kterým otec zemřel na následky úrazu v dole.

Podpořte nás