Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Nové pohybové aktivity

Pohyb v dnešní době hraje důležitou roli v životě každého člověka. Pomáhá udržet lidský organismus v dobrém zdravotním stavu a tělesné i duševní kondici. A tak jsme se do pohybových aktivit zapojili i v Charitním domě pro matky v tísni.

Výnos letošní sbírky zlomil dosavadní rekord

Dárci charitní Tříkrálové sbírky byli i letos ke koledníkům štědří. Do zapečetěných pokladniček a prostřednictvím DMS věnovali celkem přes 82 milionů korun. Výtěžek pomůže zejména lidem v nouzi a s postižením, nemocným a seniorům. Část výnosu jde na humanitární pomoc.

Tříkrálová sbírka byla úspěšná, děkujeme.

Pracovníci Charity Český Těšín dokončili rozpečeťování pokladniček, s nimiž charitní koledníci koledovali v rámci Tříkrálové sbírky 2014. Výnos koledování činí více než 900 tisíc korun, které pomohou potřebným a podpoří rozvoj charitního díla.

Senioři na Svibici se dívali na „Šmejdy“

V úterý 21.ledna 2014 odpoledne, se sešli senioři z Charitního centra pro seniory, aby společně zhlédli film o prodejních akcích a nekalých praktikách prodejců, nazvaný „Šmejdi“.

Tři králové zavítali i na karvinský magistrát.

V rámci letošní Tříkrálové sbírky, tak jako každoročně, se pracovníci "Komety" se třemi klientkami vydali na karvinskou radnici, kde sídlí představitelé města Karviné.

Migranti a uprchlíci: na cestě k lepšímu světu

U příležitosti 100. světového dne migrantů a uprchlíků (19. ledna) vydal papež František poselství, ve kterém vyzývá k solidaritě s lidmi na cestě: "Je třeba přejít od postoje obrany a strachu, nezájmu a sociálního vyloučení (…) k postoji, jehož základem bude „kultura setkání“.“

Tříkrálové koledování skončilo

Dneškem končí koledování Tříkrálové sbírky 2014. Děkujeme všem koledníkům i dárcům a začínáme s rozpečeťováním pokladniček.

Tříkrálové koledování pokračuje také o víkendu  

Koledníci charitní Tříkrálové sbírky v mnoha městech a obcích již rozdali svoje radostné poselství o narození Ježíška v Betlémě, koledníky však můžete potkat také o nastávajícím víkendu. Dílčí výnos letošní sbírky (26 milionů Kč) vzbuzuje naději na dobrý výsledek.

Tři králové v Hnojníku

Každý už dnes ví, že do poloviny měsíce ledna probíhá Tříkrálová sbírka. Koledníci obcházejí domovy, byty, různé podniky a firmy, aby popřáli vše dobré do celého roku. Králové navštívili i Charitní dům pro seniory v Hnojníku.

Tři králové v Karviné

Tříkrálová sbírka v Karviné začala symbolicky na Tři krále - 6. ledna 2014, a to požehnáním v Charitním středisku „Kometa“. Po požehnání pak již následovalo samotné koledování.

Podpořte nás