Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Více jak 350 příznivců charity se sešlo v Branicích

Ve středu 15. května pořádala Diecézní charita ostravsko-opavská pouť charit. Sedmnáct charit, které působí na území Moravskoslezského kraje a Jesenicka, se sešlo v Branicích (Opolské vojvodství).

Těšínské šperky v domově

V úterý 30. dubna 2013 proběhla v Charitním domě pokojného stáří první z cyklu přednášek, s kterými nás budou jednou za měsíc navštěvovat zaměstnanci Muzea Těšínska.

Stavění Májky

V úterý 30. dubna 2013 se před Charitním domem pro seniory v Hnojníku uskutečnilo ,,Stavění Máje“.Za pomocí místních hasičů a darem od obecního úřadu nám u domova stojí osmimetrová Májka.

Co se děje v Charitním domě pokojného stáří?

V Charitním domě pokojného stáří v Českém Těšíně se stále něco děje. A kdo je povolanější, aby nám dění v domově přiblížil, než tamní aktivizační pracovnice?

Beseda k dluhové problematice

Klienti z Charitního centra pro seniory v Českém Těšíně se sešli ve středu 24. dubna na besedě, při níž se zamýšleli nad nebezpečím lákavých finančních nabídek a související problematikou.

O nás a s námi v Kometě

Charitní středisko "Kometa" si pro své klienty připravilo pro letoší rok vzdělávací program s názvem "O nás, s námi". Cílem programu je rozvoj klíčových kompetencí, při čemž se bude klást důraz na sociální kompetence, které mají upevnit vazby mezi kamarády – schopnost komunikace s vrstevnickou slupinou.

Krokuz - krok ku zdraví

Sdružení azylových domů nabídlo pro naše klientky Charitního domu pro matky v tísni a jejich děti víkendový vzdělávací seminář zaměřený na zdravotní gramotnost a hygienu. Pobyt se odehrál v rámci projektu nazvaného Krokuz - Krok ku zdraví, který je určen pro matky s dětmi z azylových domů na území ČR a je podpořen firmou GlaxoSmithKline s.r.o.

 

Nová posilovna v Ostravě-Kunčičkách

Dne 18. dubna ve 13:30 hod. jsme slavnostně otevřeli posilovnu Střediska sociální aktivizace Horizont. Posilovna byla zařízena v rámci projektu „Kunčičky – místo pro život“ podpořeného Nadací OKD a je umístěna na Holvekové 204/44, Ostrava – Kunčičky.

Jarní úklid před domovem

Tak jak to bývá všude na vesnicích zvykem, během prvních slunných jarních dní si lidé své zahrádky a zahrady dávají do pořádku po zimních měsících. Letos tomu nebylo jinak ani v Charitním domě pro seniory v Hnojníku.

Podpořte nás