Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2012 schváleny

Na počátku prosince 2011 se sešla Tříkrálová komise při Diecézní charitě ostravsko-opavské, která schválila záměry na využití výnosu Tříkrálové sbírky pro rok 2012. Schváleno bylo také pět záměrů Charity Český Těšín.

Návštěva sester Alžbětinek v Jablunkově

Ve středu 7. prosince 2011 navštívili klienti Charitního centra pro seniory a Charitního domu pokojného stáří konvent sester Alžbětinek a přilehlý domov pro seniory, o který se sestry v Jablunkově starají.

Závěrečná konference projektu S kvalitou do praxe

Diecézní charita ostravsko-opavská uzavřela projekt „S kvalitou do praxe“


Ostrava - Závěrečnou konferencí dne 8. 12. 2011 byla završena poslední fáze projektu „S kvalitou do praxe“. Konference se zúčastnili představitelé Diecézní charity ostravsko-opavské, biskup Mons. František Václav Lobkowicz i zástupce Krajského úřadu MSK.

Sbírková akce „Vánoce dětem“ pomůže na Ukrajině

Charita Český Těšín pořádá ve spolupráci se Střediskem humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské materiální humanitární sbírku „Vánoce dětem“. Jejím cílem je vytvořit základ pro vánoční dárky pro děti, které žijí na Ukrajině v dětských domovech nebo neutěšených podmínkách. Sbírka trvá až do konce roku 2011.

Mikulášská nadílka v Domečku

Dne 5. prosince jsme se v Charitním domě pro matky v tísni konečně dočkali dlouho očekávaného Mikuláše a jeho pomocníků čertů. Maminky pro své děti upekly zákusky, udělaly chlebíčky a společně si krásně vánočně vyzdobily kulturní místnost.

Jak se v Charitním centru pro seniory uklízelo listí

Poslední pátek v listopadu proběhla v Charitním centru pro seniory podzimní společenská akce s názvem Listobraní. Podle názvu by někdo mohl předpokládat, že jednalo spíše o brigádu v zahradě centra, ale z pořízené fotografie je zřejmé, že o pracovní akci opravdu nešlo.

Ceny sv. Mikuláše pro rok 2011 rozdány

4. prosince 2011 byly v rámci Adventního hudebního odpoledne Charity Český Těšín uděleny třem osobám Ceny sv. Mikuláše pro rok 2011. Tuto cenu uděluje českotěšínská Charita za zásluhy o rozvoj charitního díla.

Začátek adventu zpříjemnila prodejní výstava

Od středy 30. listopadu do pátku 2. prosince 2011, tedy v průběhu prvního adventního týdne, se v prostorách Velkého sálu Těšínského divadla konala adventní prodejní výstava Charity Český Těšín.

Adventní koncert podpoří „Rok seniorů“

V neděli 4. prosince 2011 od 14 hodin se v Jazzklubu v Kulturním a společenském středisku Střelnice v Českém Těšíně uskuteční benefiční Adventní hudební odpoledne. Součástí akce bude předávání cen sv. Mikuláše a její výtěžek bude určen na podporu aktivit Roku seniorů.

Keramická dílna se rozjíždí

Keramická dílna, kterou jsme letos na podzim otevřeli v suterénu Charitního domu pokojného stáří v Českém Těšíně, se pomalu rozjíždí. Navštěvují ji klienti, začali jsme zakázkovou výrobu a pro zájemce jsme zprovoznili formulář pro realizaci předběžných objednávek.

Podpořte nás