Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Naše pouť ke svaté bráně milosrdenství

Ve středu 11. května se konala tradiční Diecézní pouť charit, tentokrát ke svaté bráně milosrdenství katedrály Božského Spasitele v Ostravě. Opět zde nechyběli ani pracovníci Charity Český Těšín, setkání pracovníků a často i uživatelů charitních služeb, se letos zúčastnily krom vedení organizace a zaměstnanců správy také zástupkyně terénních služeb, domova pro seniory i azylového domu.

Zahradničení v Charitním domě pro seniory

Krásného počasí v předešlém týdnu jsme v Charitním domě pro seniory využili k úpravě zahrady kolem domova a od rána jsme s klienty na volnočasových aktivitách naváželi kůru stromů.

Práce na zahradě

Den Matek v hnojnickém domově

"Nekrásnější klenot, který žena může mít, není ze zlata, ale z rukou svých dětí kolem krku." To si myslíme i v Charitním domě pro seniory, proto zde nezapomínáme každou druhou květnovou neděli slavit Den Matek.

 

Účastníci Diecézní poutě charit zaplnili ostravskou katedrálu

Pouť charit ostravsko-opavské diecéze hostila zrekonstruovaná katedrála Božského Spasitele v Ostravě. Na programu byla kromě duchovní části také prezentace hned tří charit, slavících významné výročí založení.

Zahájení Výtvarného kurzu Charitního centra pro seniory

V sobotu 7. května se v seniorcentru historicky poprvé setkali účastníci Výtvarných kurzů Charitního centra pro seniory. Do kurzů pořádaných za podpory Ministerstva kultury v rámci projektu „Poznáním ke kultuře“ je zapsáno celkem 11 klientů, kteří se pod vedením malíře Josefa Dronga budou teoreticky i prakticky učit různým malířským směrům a technikám.

Zahájení kurzů

Podpora projektu "Aktivně s pomůckami" v prodejnách Tesco

Nakupujete v prodejnách Tesco Český Těšín? Můžete pomoci! Podpořte v rámci Tesco - Vy rozhodujete, my pomáháme projekt Charity Český Těšín "Aktivně s pomůckami" a dopřejte dostatečné množství kompenzačních pomůcek těm, kterým napomohou snadněji zdolávat překážky, které jim život nachystal.

Místo: Český Těšín
Termín: 11. 5. 2016 — 7. 6. 2016
Podpořte nás