Hodnoty Charity Český Těšín

  • křesťanské základy
  • pomoc lidem v nouzi
  • kvalita
  • stabilita

Hodnoty vnímáme jako to, co je „hodné“, skutečnosti, které „mají být“. Hodnotami v tomto kontextu chápeme jako to, čeho se držíme a čeho si ceníme, to co chceme chránit.

 

Láska

Základní hodnotou je láska, láska k bližnímu, k okolí. Sama „caritas“ od níž máme pojmenování je milosrdnou láskou. Vnímáme, že bez kladného vztahu k lidem kolem nás by nebyla naše činnost možná.

 

Pomoc

Z lásky vychází pomoc. Pomoc vnímáme jako spojený akt vůle a činu. Pomocí je pro nás rozhodnutí a vykonání skutků pro někoho, kdo je v tíživé situaci. Pomoc má ale své hranice a v případě naší činnosti svá pravidla. Chceme nabízet, ne však nutit, svou pomocnou ruku lidem v nouzi bez rozdílu, ale účelně a efektivně a proto vnímáme jisté hranice pomoci, jejichž překročení může naši pomoc devalvovat. Víme, že každý člověk potřebuje jinou míru podpory a pomoci a podle toho ke klientům přistupujeme.

 

Profesionalita

Při naší činnosti je důležitá profesionalita. Charita Český Těšín je profesionální organizací s vybudovanou strukturou, normami a postupy. Námi poskytovaná pomoc má primárně směřovat ke svépomoci, jsme podporou osob v tísni v jejich úsilí o maximální míru zvládnutí situace vlastními silami. Jako odborníci dokážeme rozpoznat a vyhodnotit situaci klienta a vlastní možnosti a síly k řešení a následně poskytnout kvalifikovanou službu. Uvědomujeme si, že profesionalitu je třeba zvyšovat, proto se dále vzděláváme, sdílíme své zkušenosti, a zároveň jsme otevřeni novým možnostem.

 

Lidská důstojnost

Každá bytost má svou cenu.Naše konání (pomoc, podpora, služba) je neseno respektem k osobě člověka a jeho důstojnosti. Tento respekt je oboustranný: klient, stejně jako pracovník mají svou důstojnost a není možné je zaměňovat s objektem, a to ani v jednom z případů.

 

Podpořte nás