Poslání, cíl, vize, motto Charity Český Těšín

 

Mít ujasněno, kdo jsme a kam jdeme je svým způsobem základem života nejen jedince, ale i organizace. Tzv. mise a vize je pro nás jakýmsi majákem na cestě.

 

Naše poslání

Charita Český Těšín je nestátní nezisková organizace, církevní právnická osoba. Jejím posláním je pomáhat lidem v hmotné, sociální a duševní tísni, a to zejména prostřednictvím realizace sociálních a sociálně-zdravotních služeb.

 

Náš cíl

Hlavním cílem Charity Český Těšín je pomoc a podpora osobám v tísni prostřednictvím aktuální nabídky sociálních a sociálně zdravotních a preventivních služeb. Druhotným cílem je vyvíjení a provozování aktivit směřujících k podpoře hlavního cíle.

 

Naše vize

Charita Český Těšín - profesionální a rozvíjející se organizace stojící na křesťanských základech, poskytující kvalitní služby.

 

Naše motto

"Spolu to zvládneme"

Podpořte nás