Poslání, cíl, vize, motto Charity Český Těšín

 

Mít ujasněno, kdo jsme a kam jdeme je svým způsobem základem života nejen jedince, ale i organizace. Tzv. mise a vize je pro nás jakýmsi majákem na cestě.

 

Naše poslání

Charita Český Těšín je nestátní nezisková organizace, církevní právnická osoba. Pomáháme lidem v jejich nepříznivé životní situaci a poskytujeme moderní služby s tradicí prostřednictvím sociálních, zdravotních a návazných služeb.“

 

Náš cíl

Hlavním cílem Charity Český Těšín je pomoc a podpora osobám v tísni prostřednictvím aktuální nabídky sociálních a sociálně zdravotních a preventivních služeb. Druhotným cílem je vyvíjení a provozování aktivit směřujících k podpoře hlavního cíle.

 

Naše vize

Jsme perspektivní a prosperující organizace s jedinečným přístupem k potřebným, v souladu s našimi hodnotami a posláním. Zaměstnancům vytváříme stabilní zázemí pro jejich profesní a osobní rozvoj.

 

Naše motto

"Spolu to zvládneme."

Podpořte nás