Charitní středisko „Kometa“

Základní ideou Charitního střediska „Kometa“ - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je poskytování služby nízkoprahového zařízení, které poskytuje dětem a mládeži v Karviné vhodné prostředí pro všestranný rozvoj jejich osobnosti. Kvalitní službou chceme předcházet negativním vlivům na mladou generaci. Jedná se o registrovanou sociální službu (podle zákona č. 108 / 2006 Sb.), která má svůj veřejný závazek (poslání, cíle a zásady).

Cílovou skupinou
 jsou děti a mládež od 6 do 21 let ze sociálně znevýhodňujícího prostředí, jež se nacházejí v nepříznivé životní situaci nebo ji mohou v budoucnu zažívat. Zařízení získalo 24. 4. 2007 pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Našim klientům nabízíme pestrou škálu aktivit a činností:

  • volnočasové aktivity,
  • odborná pomoc, informační servis, základní poradenství, 
  • preventivní, výchovné a pedagogické programy.

Naše provozní doba je od pondělí do pátku.

Okamžitá kapacita služby je 25 klientů.


Kometa poskytuje služby zdarma !!!


 

logoCharita  Český Těšín

Charitní středisko "Kometa" - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
kontaktní údaje

 

Tato služba byla podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje

logo_jpg

Sponzorský dar ve formě časopisů poskytl

 

 logo ctyrlistek_figurky_barevne

            

 

Podpořte nás