Aktivity a provozní doba

 

Dětem a mládeži nabízíme:

 

  • Volnočasové aktivity, a to jak organizované - vycházky, výtvarné činnosti, turnaje, soutěže, besídky, karnevaly, výlety a další komtácké aktivitky, tak neorganizované - samostatné trávení volného času uživatelů s možností půjčování si prostředků pro trávení volného času (poslech hudby, tanec, kreslení, čtení, společenské hry, počítače, hry na zahradě, …)
  • Odborná pomoc, informační servis, základní poradenství – kontaktní práce, situační a krizová intervence; poskytování informací uživateli; případová práce, práce s blízkými osobami uživatele, jednání s úřady a organizacemi ve prospěch uživatele, návaznost služeb
  • Preventivní, výchovné a pedagogické programy – kluby, dětský parlament, besedy, osvětové akce, exkurze, doučování, samostudium…

Charitní středisko "Kometa" - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytuje své služby zdarma!!!

 

Provozní doba mimo prázdniny

 

 

Provozní doba o prázdninách

 

 

Podpořte nás