Charitní středisko "Maják"

 

Charitní středisko "Maják" - středisko primární prevence zajišťuje zejména realizaci preventivních programů pro 1. stupně základních škol. Mimo to poskytuje i další formy služeb primární prevence - poradenský a intervenční servis, podpora prevence sociálně patologických jevů, apod. 

 

 

 

Charita Český Těšín

Charitní středisko "Maják" - středisko primární prevence

kontaktní údaje