Preventivní program pro 1. stupeň ZŠ

 

Zaměření střediska:

Charitní středisko „Maják“ se specializuje především na všeobecnou a selektivní primární prevenci.

  • Všeobecná primární prevence je zaměřena na žáky v běžných školních třídách, u kterých zatím není riziko specifikováno ani nejeví známky rizikového chování.
  • Selektivní primární prevence se zaměřuje na žáky, u nichž se již vykytují ve větší či menší míře projevy rizikového chování.

 

Nabízíme tyto formy preventivních programů:

  1. Jednorázové programy všeobecné primární prevence (Jedná se o krátkodobé výchovné a vzdělávací intervence směřující k předcházení rizikového chování.)
  2. Dlouhodobé programy všeobecné primární prevence (Dlouhodobé kontinuální působení na třídní kolektivy v oblastech primární prevence.)

 

Cílová skupina:

Primárně je Charitní středisko „Maják“ zaměřeno na děti mladšího školního věku, tj. od 6 do 12 let. Veškeré aktivity programů primární prevence jsou modifikovány tak, aby vyhovovaly dětem této věkové kategorie.

 

Cena a časový rozsah programů:

Za jeden blok pro 1. třídu, který trvá 45 min., je stanovena cena 100,- Kč.

Za jeden blok pro 2. - 5. třídu, který trvá 90 min., je stanovena cena 200,- Kč.

Také je možné v případě zájmu vytvořit individuální programy delšího časového rozsahu.

Veškeré preventivní programy organizované Charitním střediskem „Maják“ se uskutečňují přímo ve školních třídách, tedy v prostředí, které děti dobře znají a odpadá tak i komplikovaný přesun třídy mimo školní prostory.

 

Požadavky:

  • Přítomnost pedagoga ve třídě (nejlépe třídní učitel).
  • Dostatečný prostor pro vytvoření kruhu ze židlí i pro další aktivity.
  • Technické vybavení místnosti: dataprojektor, židle pro lektory.
  • Zhodnocení práce lektorů přítomným pedagogem po skončení preventivního programu hodnotícím dotazníkem.

 

Způsob objednávky programů:

Preventivní programy si mohou zájemci objednávat prostřednictvím emailu majak@ceskytesin.charita.cz, nebo telefonicky na čísle +420 604 285 741 u vedoucího služby. Poté jim bude zaslán objednávkový formulář, který vyplní a zašlou zpět. Na základě poskytnutých informací bude sepsána dohoda mezi Charitním střediskem Maják a základní školou, a budou dohodnuty termíny preventivních programů.

 

Podpořte nás