Komu Grantík pomáhá

 

Komu a na co v roce 2015 Grantík přispěl?

Sedmadvacetileté Nikole z Karviné se zdravotním postižením, která je zcela imobilní. Dar je určen k zakoupení výbavy automobilu, kterým je Nikola každodenně přepravována do stacionáře. Díky daru může matka mladé ženy dopřát své dceři návštěvy stacionáře i v zimním období. My Nikole přejeme, aby se jí nadále ve stacionáři líbilo a jí ji její mamince mnoho štěstí. 

Šestnáctileté Terezii z Českého Těšína s tělesným i mentálním postižením na zakoupení elektrické polohovatelné postele. Doufáme, že v nové posteli se Terezie bude cítit pohodlně a přejeme jí mnoho zdaru.

Šestiletému Michaelovi, čtyřletému Erikovi a tříleté Emě z Havířova, kteří mají poruchu autistického spektra, a tak jejich rozvoj a vzdělávání vyžaduje speciální přístup i pomůcky. Dětem jsme přispěli na zakoupení didaktických pomůcek v podobě tabletů se speciálními programy pro rozvoj dětí s autismem. Doufáme, že dětem tento dar přinesl radost a také jim pomohl. Dětem i jejich rodičům přejeme mnoho štěstí.

Pětasedmdesátileté Anežce z Petrovic u Karviné, která má po mozkové mrtvici zdravotní postižení. Díky našemu daru bylo paní Anežce pořízeno nové speciální křeslo. Doufáme, že má paní Anežka díky tomuto křeslu možnost trávit volný čas pohodlně a náš dar jí přinesl radost.

Třiadvacetiletému Janovi z Třanovic s mentálním postižením, který s ohledem na jeho zdravotní stav nenavštěvuje žádný stacionář a veškerý volný čas tráví v domácím prostředí. Mladému muži jsme díky našemu daru umožnili pořízení speciální tříkolky pro dospělé. Snad mu jízda na ní zpestří trávení jeho volného času a přinese radost. Přejeme mnoho štěstí.

Čtrnáctileté Veronice z Těrlicka s dětskou mozkovou obrnou. Veronice rodiče prostřednictvím našeho daru zčásti uhradí velmi nákladný specializovaný léčebný program KlimTerapie. Doufáme, že intenzivní léčebný pobyt Veronice pomůže a jí i jejím rodičům přejeme mnoho štěstí.

Čtyřleté Justýnce, nechodící holčičce z Českého Těšína se zdravotním postižením. Za naší podpory pořídí rodiče Justýnce speciální chodítko Upsee, díky němuž bude moci  Justýnka zažít pocit chůze a do pohybu zapojit svalstvo, které běžně nepoužívá, což povede k zlepšení jejího zdravotního stavu. Justýnce přejeme mnoho úspěchů.

Tříleté Stele z Českého Těšína, dívence se zdravotním postižením na speciální léčebný pobyt REHA KLIM AKTIV JUNIOR v Klimkovicích, který napomáhá ke zlepšení jejího zdravotního stavu. Stelince přejeme, aby se jí v lázních líbilo a aby ji rehabilitace dopomohla k pevnějšímu zdraví a zlepšení jejího stavu. Mnoho štěstí jí i jejím rodičům.

Podpořte nás