Komu Grantík pomáhá

 

Komu a na co v roce 2014 Grantík přispěl?

Třiadvacetileté Marice z Českého Těšína, s centrálním hypotonickým syndromem a mentálním postižením, která trpí bolestmi zad. Náš dar je určen na koupi postele se zdravotní matrací. Doufáme, že Marice nová postel od bolestí dopomůže a jí i její matce přejeme mnoho štěstí.

Čtrnáctiletému Vojtovi z Havířova s oboustranně středně těžkým sluchovým postižením, který před časem ztratil sluchadlo. Vojta má bez sluchadel potíže s porozuměním řeči, s komunikací doma, venku a zejména ve škole, neboť přijímá zkreslené, nepřesné a nedostačující informace. A díky našemu daru může teď matka Vojtovi pořídit sluchadla nová, z čehož máme radost.

Šestadvacetileté Nikole z Karviné, která je imobilní a trpí spasmy, epilepsií a dalšími onemocněními. Nikole jsme darem přispěli na nové polohovací koupací lehátko, jelikož to stávající už nevyhovovalo jejímu zdravotnímu stavu. Doufáme, že se tak matce mladé ženy usnadní péče o dceru a i pro Nikolu bude tak osobní hygiena pohodlnější. Přejeme jim oběma mnoho zdaru.

Osmadvacetileté Editě z Karviné, která trpí těžkými spasmy na operaci speciální metodou ULZIBAT k odstranění napětí svalů. Tato operace není hrazena pojišťovnou, tak jsme rádi, že prostřednictvím našeho daru může matka Edity alespoň část její úhrady pokrýt. Přejeme ji hodně štěstí.

Čtyřiadvacetiletému Janovi z Havířova s kvadruplastickým syndromem a epilepsií. Mladého muže jeho matka denně dováží do stacionáře v Karviné a jeho zdravotní stav si vyžaduje speciální zádržný systém, který si i díky našemu daru nyní pořídí. Doufáme, že cestování pro Jana nebude jen bezpečnější, ale i pohodlnější a přejeme jemu i jeho matce hodně štěstí.

Pětiletému Patrikovi z Karviné, který se narodil se vzácným Costello syndromem a je tak plně závislý na péči a pomoci druhých a od narození musí rehabilitovat. Chlapec prošel léčbou rakoviny a v tomto období nemohl cvičení věnovat. Dar je tak určen na měsíční intenzivní rehabilitační pobyt v Sanatoriu Klimkovice. Patrikovi přejeme, aby se mu v lázních líbilo a rehabilitace mu pomohla.

Sedmiletému Jakubovi, který trpí ulcerózní kolitidou a díky přidružené nemoci, kdy mu byla na stehenní kosti nalezena juvenilní benigní cysta, často pobývá v nemocnici. Díky nízkému věku je s ním během celé hospitalizace přítomna i jeho matka, která si však doprovod v nemocnici musí plně hradit. Příští hospitalizaci uhradí i díky našeho příspěvku. Jsme rádi, že malému Kubovi nebude v nemocnici smutno a držíme mu palce.

Dvouleté Stelince z Českého Těšína s Rettovým syndromem, která bývá často nemocná a musí absolvovat rehabilitaci fyzioterapeutem v domácím prostředí, jelikož v tom nemocničním je pro ni hrozba infekčního onemocnění příliš vysoká. Přejeme, aby ji rehabilitace v prostředí domova dopomohla k pevnějšímu zdraví a zlepšení jejího stavu.

Tříleté Justýnce, nechodící holčičce z Českého Těšína s dětskou mozkovou obrnou a epilepsií. Malé Justýnce, která navštěvuje stacionář, dochází na hipoterapii a v minulosti se účastnila pobytu v lázních, kde se po cvičení její stav zlepšil, nyní díky daru dopřejí rodiče cvičení častěji, dar využijí na domácí fyzioterapii. Justýnce držíme palce a doufáme, že naše malá pomoc dopomůže holčičce s velkou energií k jejím prvním krůčkům.

 

Podpořte nás