Zobrazit dokumenty z rubriky:  Tiskové zprávyVýroční zprávyTrubač Charity Český Těšín

Koledování Tříkrálové sbírky 2012 začalo

Tisková zpráva Charity Český Těšín, 1. 1. 2012

Český Těšín - S počátkem roku 2012 začalo koledování Tříkrálové sbírky 2012. Skupinky charitních koledníků budou roznášet do našich domovů přání pokoje. Do Tříkrálové sbírky, která se již více než 10 let koná na pomoc lidem v nouzi a podporu charitního díla, se tak jako v loňských letech zapojí i Charita Český Těšín.

Výroční zpráva Charity Český Těšín 2010

Vraťme se na chvíli v čase zpět a poohlédněme se za rokem 2010.

Trubač Charity Český Těšín 3/11

Zimní číslo čtvrtletníku Charity Český Těšín.

Sbírková akce „Vánoce dětem“ pomůže na Ukrajině

Tisková zpráva Charity Český Těšín, 8. 12. 2011

Český Těšín, Ostrava – Charita Český Těšín pořádá ve spolupráci se Střediskem humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské materiální humanitární sbírku „Vánoce dětem“. Jejím cílem je vytvořit základ pro vánoční dárky pro děti, které žijí na Ukrajině v dětských domovech nebo neutěšených podmínkách. Sbírka trvá až do konce roku 2011.

Charita Český Těšín oceňovala

Tisková zpráva Charity Český Těšín, 5. 12. 2011

 

Český Těšín – 4. prosince 2011 byly v rámci Adventního hudebního odpoledne Charity Český Těšín uděleny třem osobám Ceny sv. Mikuláše pro rok 2011. Tuto cenu uděluje českotěšínská Charita za zásluhy o rozvoj charitního díla.

Trubač Charity Český Těšín 2/11

Podzimní číslo čtvrtletníku Charity Český Těšín

Bezbariérový přístup pro seniory v Českém Těšíně podpořil kraj i Tříkrálová sbírka

Tisková zpráva Charity Český Těšín, 15. 9. 2011

 

Český Těšín – Charitní dům pokojného stáří na Hrabinské ulici v Českém Těšíně má od poloviny září vytoužený bezbariérový přístup, po kterém klienti i charitní pracovníci již dlouho volali. Díky podpoře Moravskoslezkého kraje a Tříkrálové sbírky se výrazně usnadnil přístup do budovy pro hůře se pohybující klienty domova.

Podpořte nás