Charitní dům pokojného stáří

Hrabinská 17, Český Těšín, 737 01 Vedoucí zařízení: Mgr. Lenka Zahradníková - zástupkyně ředitelky, Ilona Kaszperová - vedoucí Charitního domu pokojného stáří

Seznam lidí:

Mgr. Lenka Zahradníková - zástupkyně ředitelky Mgr. Miriam Rozsypalová - sociální pracovník Ilona Kaszperová - vedoucí Charitního domu pokojného stáří

Seznam služeb:

Podpořte nás