Charitní poradna

Masarykovy sady 88/5, Český Těšín, 737 01 Vedoucí zařízení: Šárka Jonsztová - vedoucí zařízení
  • Tel.: 739 247 747, 731 454 650, 603 287 231
 
Posláním Charitní poradny je poskytnutí informace, rady a pomoci všem, kteří se na naši poradnu obrátí v důsledku nepříznivé sociální situace nebo ve chvíli, kdy jim tato situace hrozí. Prostřednictvím odborného sociálního poradenství je pomoc poskytována bezplatně, důvěrně a nestranně. Charitní poradna usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby, či hájit své oprávněné zájmy.
Charita Český Těšín

Seznam lidí:

Šárka Jonsztová - vedoucí zařízení Mgr. Michal Kawulok - sociální pracovník Mgr. Jana Turoňová - sociální pracovník

Seznam služeb:

Podpořte nás