Charitní pečovatelská služba


  • Tel.: 731 520 068, 603 884 856
 
Jablunkovská 84, Český Těšín, 737 01 Vedoucí služby: Mgr. Lenka Zahradníková - vedoucí střediska

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE
Základní ideou Charitní pečovatelské služby je zachovávat a rozvíjet důstojný život klientů a umožnit jim i přes nepříznivou zdravotní či sociální situaci setrvat co nejdéle ve vlastních domovech. Cílovou skupinu Charitní pečovatelské služby tvoří osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Charitní pečovatelská služba je terénní služba, poskytována v domovech klientů, ve stanoveném čase a rozsahu prostřednictvím kvalifikovaného personálu. Služba je poskytována obyvatelům města Český Těšín a jeho nejbližší spádové oblasti v pracovní dny od 7:00 do 15:30.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Lenka Zahradníková - vedoucí střediska Mgr. Kristina Lendlová - sociální pracovník Mgr. Aneta Benčáková - sociální pracovník, koordinátor
Podpořte nás