Charitní středisko "Maják"


  • Tel.: 603 287 959
 
Mírová 1684/8, Český Těšín, 737 01 Vedoucí služby: Bc. Lubomír Lukšík - vedoucí střediska, lektor

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: terénní Fakultativní služby: NE
Charitní středisko "Maják" - středisko primární prevence zajišťuje zejména realizaci preventivních programů pro 1. stupně základních škol. Mimo to poskytuje i další formy služeb primární prevence - poradenský a intervenční servis, podpora prevence sociálně patologických jevů, apod.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Lubomír Lukšík - lektor Bc. Lubomír Lukšík - vedoucí střediska, lektor
Podpořte nás