Charitní bazárek

 

Posláním Charitního bazárku je pomoci lidem v tísni, sociálně slabším občanům a rodinám a potřebným na území města Český Těšín, stejně tak i široké veřejnosti. Jedná se o dobrovolnický projekt, jeho provoz je založen na přijímání a zpracování darů od veřejnosti v podobě oblečení, nábytku, hraček, knížek, textilu, nádobí a dalších věcí, které lze  ještě použít a které mohou ještě sloužit svému účelu.

Charitní bazárek chce být  prospěšný všem občanům města Český Těšín. Chceme umožnit lidem, aby své nepotřebné věci, které již nepoužívají, ale nechtějí je vyhodit, mohli tyto věci dát k užívání těm, kteří je ještě využití.

 

Našim cílem je:

  • pomáhat lidem v tísni a potřebným,
  • poskytnutí přímé hmotné pomoci osobám, které splňují podmínky pro její přidělení (bezplatný odběr věcí z Charitního bazárku na podkladě kladně vyřízené žádosti o poskytnutí přímé hmotné pomoci)
  • výhodné „nákupy“ pro všechny věkové kategorie, nákup za symbolický příspěvek
  • pracovní terapie klientů sociálních služeb Charity Český Těšín
  • ochrana životního prostředí – znovuvyužití věcí, které by jinak skončily na skládkách.

 

Provozní doba Charitního bazárku:

  • pondělí 9 - 15 hod.                                                            
  • úterý     9 - 15 hod.   
  • středa   9 - 15 hod.   
  • čtvrtek  9 - 14 hod. (slevové čtvrtky)

 

Charita  Český Těšín

Charitní bazárek
kontaktní údaje