Charitní bazárek

 

Posláním Charitního bazárku je pomoci lidem v tísni, sociálně slabším občanům a rodinám a potřebným na území města Český Těšín, stejně tak i široké veřejnosti. Jedná se o dobrovolnický projekt, jeho provoz je založen na přijímání a zpracování darů od veřejnosti v podobě oblečení, nábytku, hraček, knížek, textilu, nádobí a dalších věcí, které lze  ještě použít a které mohou ještě sloužit svému účelu.

Charitní bazárek chce být  prospěšný všem občanům města Český Těšín. Chceme umožnit lidem, aby své nepotřebné věci, které nechtějí vyhodit, mohli dát k užívání těm, kteří je ještě využijí.

 

Našim cílem je:

  • pomáhat lidem v tísni a potřebným,
  • poskytnutí přímé hmotné pomoci osobám, které splňují podmínky pro její přidělení (bezplatný odběr věcí z Charitního bazárku na podkladě kladně vyřízené žádosti o poskytnutí přímé hmotné pomoci)
  • výhodné „nákupy“ pro všechny věkové kategorie, nákup za symbolický příspěvek
  • pracovní terapie klientů sociálních služeb Charity Český Těšín
  • ochrana životního prostředí – znovuvyužití věcí, které by jinak skončily na skládkách.

 

Nová otevírací doba Charitního bazárku od října 2016:

  • pondělí 9 - 15 hod.                                                            
  • úterý     9 - 15 hod.   
  • středa   9 - 15 hod.   
  • čtvrtek  10 - 16 hod. (slevové čtvrtky)

 

 

Charita  Český Těšín

Charitní bazárek
kontaktní údaje