Charitní dům pro matky v tísni

 

Matky - nový MichaelZákladní ideou Charitního domu pro matky v tísni je podání pomocné ruky matkám, které se ocitly v tíživé životní situaci. Charitní dům pro matky v tísni je zařízení azylového typu. Jedná se o registrovanou sociální službu (podle zákona č. 108 / 2006 Sb.), která má svůj veřejný závazek (poslání, cíle a principy).

Cílovou skupinou jsou matky s dětmi nebo těhotné, které se ocitly v tíživé sociální situaci, a to zejména z důvodů bytových, rodinných, domácího násilí. Jeho kapacita je 24 osob – 9 matek a 15 dětí. 

Klientkám umožňujeme pobyt na nezbytně nutnou dobu, nejdéle však na jeden rok. Na azylový pobyt navazuje řada služeb a programů pro matky i děti, které pomáhají ke zkvalitnění a doplnění služby. 

Cílem resocializačních programů realizovaných v prostředí azylového domu je pomoc k získání potřebných dovedností, posílení sebevědomí, zlepšení vztahu k dětem a k co nejrychlejšímu návratu do samostatného života. Pro obyvatele domu připravujeme nejrůznější akce, jakými jsou např. výlety, oslava dětského dne, posezení u táboráků, besídky u příležitosti svátků. Během pobytu je rovněž poskytováno sociální a právní poradenství a klientky mohou využít i služeb dalších středisek, např. keramické dílny.

 

 

Charita  Český Těšín

Charitní dům pro matky v tísni
kontaktní údaje

 

Tato služba byla podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje a města Český Těšín

logo_jpg             logo CT

 

 

 

projekt Matky 2017