Charitní poradna

 

Poradna - nový MichaelPosláním Charitní poradny je poskytnutí informace, rady a pomoci všem, kteří se na naši poradnu obrátí v důsledku nepříznivé sociální situace nebo ve chvíli, kdy jim tato situace hrozí. Jedná se o registrovanou sociální službu (podle zákona č. 108 / 2006 Sb.), která má svůj veřejný závazek (poslání, cíle a principy).

Cílovou skupinou jsou osoby, které se dostanou do krizové a tíživé sociální situace (nebo jim tato situace hrozí) a to zejména z důvodu: dluhové problematiky, exekuce, finanční tísně,  rozvodu, ztráty bydlení, nezaměstnanosti, problémů v pracovně-právních vztazích, ochrany spotřebitele. Charitní poradna je určena pro etnické menšin, osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi, seniory a osoby v krizi. Služby poskytujeme osobám od 18 let věku.

Prostřednictvím odborného sociálního poradenství je pomoc poskytována bezplatně, důvěrně a nestranně. Charitní poradna usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby, či hájit své oprávněné zájmy.

V rámci Charitní poradny:

  • poskytujeme uživatelům potřebné informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo o způsobech jejich předcházení
  • podporu a pomoc při vyjadřování svých potřeb a obhajobě svých oprávněných zájmů
  • podporu a pomoc při získávání informací o svých právech a povinnostech prostřednictvím sítě dostupných služeb
  • podporu při hledání možných alternativ řešení a jejich realizací
  • informace o dostupných službách
  • bezplatné odborné konzultace s externím spolupracovníkem  - právníkem

S ohledem na závažnost a komplikace případů, mohou pracovníci uživatele objednat na konzultace k externímu právníku. Ten poskytuje v rámci Charitní poradny konzultace zdarma.

Provozní doba Charitní poradna:

  • pondělí      8 - 12 hod. pro neobjednané                                                            
  • středa       11 - 17 hodpro objednané
  • čtvrtek        8 - 14 hod. pro neobjednané

 

Charita  Český Těšín

Charitní poradna
kontaktní údaje

 

Tato služba byla podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje a města Český Těšín

logo_jpg             logo CT