Název projektu: Poznáním ke kultuře II.

Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Doba trvání projektu: 12 měsíců

Celkové způsobilé výdaje projektu:

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je vhodně nastavenými činnostmi podpořit aktivizaci seniorů a osob se zdravotním postižením a „zatraktivnit“ jejich podzim života. V rámci tohoto projektu jsou pořádány výtvarné kurzy pro klienty Charitního centra pro seniory, a to 2x týdně po celý rok. Svá díla budou klienti prezentovat veřejnosti výstavou na podzim roku 2017.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: „Maják“ dětem na vesnici II.

Datum zahájení a ukončení projektu: 2. 3. 2017 – 31. 12. 2017

Doba trvání projektu: 9 měsíců

Celkové způsobilé výdaje projektu: 431 755 Kč

Stručný obsah projektu:

Realizací projektu „Maják“ dětem na vesnici II.“ chceme v roce 2017 poskytnout preventivní programy v menších obcích, jako jsou: Dětmarovice, Doubrava, Stonava, Horní Suchá a dalších jako Frýdek – Místek, Havířov, Karviná. Cílem střediska „Maják“ je zlepšení životních podmínek sociálně ohrožených skupin dětí včetně aktivit zaměřených na odstraňování sociálního vyloučení. Jsme si vědomi toho, že potřeba našich preventivních programů je důležitá i na menších školách, které mnohdy mají snížené možnosti oproti školám velkým.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Signalizační zařízení pro seniory

Datum zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Doba trvání projektu: 12 měsíců

Celkové způsobilé výdaje projektu: 60 000 Kč

Stručný obsah projektu:

V rámci projektu byla zakoupena náramková signalizační zařízení, která umožní klientům si kdekoli v nouzi přivolat pomoc, a to i mimo prostory domova. Z pokojů tak byly odstraněny veškeré přebytečné kabely, které dosud bránily nejen přivolání pomoci, ale v některých případech zabraňovaly i samostatnému pohybu klienta v pokoji.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Poznávání kraje s Kometou

Datum zahájení a ukončení projektu: 1.1. 2017 – 31. 12. 2017

Doba trvání projektu: 12 měsíců

Celkové způsobilé výdaje projektu: 60 000 Kč

Stručný obsah projektu:

Účelem projektu je realizace outdoorových aktivit a výletů, s cílem poznávání Moravskoslezského kraje. Jednotlivé výlety budou mít preventivní program, který zároveň vnímáme jako vhodný nástroj prevence kriminality. Součástí výletů budou nejrůznější hry, modelové situace a především zážitek. V rámci projektu budeme s klienty také posilovat klíčové kompetence, které jsou velmi důležité pro začlenění do společnosti.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Jezdíme snadněji s Charitou

Datum zahájení a ukončení projektu:

  1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Doba trvání projektu: 12 měsíců

Celkové způsobilé výdaje projektu: 300 000 Kč

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je zkvalitnění života osob s dočasným, či trvalým postižením, a to prostřednictvím usnadnění jejich dopravy k lékařům, na nákup či jiné aktivity. Díky projektu „Jezdíme snadněji s Charitou“ získáme potřebné finance pro úhradu nutných provozních nákladů v roce 2017, čímž zajistíme specializovanou dopravu stávajícím klientům a nabídneme službu klientům novým.

 

 

Podpořte nás