Charitní dům pro seniory

 

Hrabka - nový MichaelZákladní ideou Charitního domu pro seniory je vytvářet takové prostředí, aby každý, kdo zde bydlí a pracuje cítil, že porozumění, pohoda a péče nejsou jen pouhá slova. Posláním domova pro seniory v Hnojníku je umožnit klientům prožít stáří tak, aby s ohledem na svůj zdravotní stav a s respektem ke své osobnosti a soukromí mohli nadále žít důstojným životem, zachovali si vazby s místní komunitou a unikli sociálnímu vyloučení. Jedná se o registrovanou sociální službu (podle zákona č. 108 / 2006 Sb.), která má svůj veřejný závazek (poslání, cíle a principy).

Cílovou skupinou Charitního domu pro seniory jsou mladší senioři a starší senioři a osoby mladší 65 let se zdravotním postižením z Hnojníku a širokého okolí, kteří potřebují podporu v nepříznivé sociální situaci, do níž se dostali pro ztrátu soběstačnosti, zdravotního postižení, neschopnosti zabezpečovat své životní potřeby a také pro osamělost. Kapacita domova je 50 lůžek.

Klientům je poskytováno ubytování a nepřetržitá péče v příjemném prostředí zajištěná kvalifikovaným personálem. Aktivity a činnosti v domově se přizpůsobují stavu a schopnostem klientů a respektují v maximální možné míře jejich osobní zvyklosti, záliby a přání. Mezi základní služby patří ubytování a strava, pomoc při osobní hygieně a péči o sebe sama, zprostředkování pravidelné lékařské péče, donáška a podávání léků, apod. Velký důraz je kladen i na volnočasové aktivity.

 

Dotazník

 

Charita  Český Těšín

Charitní dům pro seniory
kontaktní údaje

 

Tato služba byla podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárního města Havířov

logo_jpg         logo_havirov