Prostředí a činnosti Charitního domu pro seniory

 

Popis prostředí, v němž je sociální služba poskytována

Jedná se  o zařízení sociální péče s nepřetržitým provozem. Stále přítomný personál poskytuje podporu, pomoc a laskavou péči seniorům, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, nemají potřebné rodinné zázemí a nejsou nadále schopni žít ve svém přirozeném prostředí. O uživatele se zde stará tým pracovníku na potřebné odborné úrovni, který má ke stáří úctu, respektuje soukromí, osobnost a důstojnost. Svým individuálním přístupem se snaží o udržování soběstačnosti a samostatnosti uživatelů. Pracovníci vytvářejí pocit sounáležitosti a dobrých vzájemných vztahů. Snaží se vykonávat svou práci srdcem, vidět především ty druhé.

         

Popis nabízených činností sociální služby

V rámci Charitního domu pro seniory zajišťujeme tyto služby:

  • ubytování,
  • stravování,
  • pečovatelské a ošetřovatelské služby,
  • sociálně terapeutické a aktivizační činnosti, 
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobníchzáležitostí,
  • zprostředkovávání kontaktů se společenským prostředím,
  • udržování stávající soběstačnosti a samostatnosti uživatelů individuálním přístupem,
  • poskytování služby podle skutečných potřeb uživatele