Rozpěčeťování dokončeno, děkujeme

Rozpěčeťování dokončeno, děkujeme

Dnes, tj. 23. 1. 2013, jsme dokončili jsme rozpečeťování pokladniček Tříkrálové sbírky 2013. Koledníci v rámci Charity Český Těšín vybrali více než 800 tisíc korun, které pomohou potřebným a podpoří rozvoj charitního díla. Srdečně děkujeme dárcům a koledníky zveme do kina.

Tříkráloví koledníci zavítali do Senátu

Koledníci charitní Tříkrálové sbírky 2013 se 22. ledna objevili na veřejnosti výjimečně ještě jednou, aby zavítali do Senátu PČR. Slavnostní snídaně s koledníky se zúčastnili čelní představitelé politické a duchovní reprezentace českého státu.

Charita Hlučín, jako jedna z prvních charit, hlásí rozpečetění všech pokladniček

Charita Hlučín, jako jedna z prvních charit, hlásí rozpečetění všech pokladniček

Na území Diecézní charity ostravsko-opavské známe první výsledky koledování v rámci Tříkrálové sbírky. Jako první uveřejnila výsledek koledování Charita Hlučín, která vykoledovala 1 748 892 Kč. Charita Hlučín tak jako první z charit rozpečetila všechny své kasičky.

Reportáž o koledování CH Hlučín >> >>

Tříkrálová sbírka hlásí první výsledky

Tříkrálová sbírka hlásí první výsledky

Letošní Tříkrálová sbírka postupně vstupuje do další fáze. Po koledě je nutné zapečetěné pokladničky úředně otevřít, vykoledované peníze spočítat a odeslat na centrální sbírkové konto. Zatím bylo sečteno více než 26 milionů korun.

Tři králové v Hnojníku

Tři králové v Hnojníku

Tři králové na své pouti navštívili také Charitní dům pro seniory v Hnojníku, aby zde klientům popřáli vše dobré v novém roce.

Jak jsme v pátek koledovali

Jak jsme v pátek koledovali

V pátek 4. ledna 2013 se skupinka charitních Tří králů vypravila s koledou na některé z českotěšínských institucí. Jak koledování probíhalo nám popsal jeden z koledníků.

Baví mě, že tříkrálová pomoc má svou strategii

- je fundovaná a zároveň se z ní nevytratil cit, říká v exkluzivním minirozhovoru moderátorka Tříkrálového koncertu Martina Kociánová.

Koledování Tříkrálové sbírky 2013 začalo

Koledování Tříkrálové sbírky 2013 začalo

V období od 2. do 14. ledna můžeme v ulicích našich měst a obcí, stejně jako u našich domovů potkávat skupinky charitních koledníků. Do Tříkrálové sbírky, která se již více než 10 let koná na pomoc lidem v nouzi a podporu charitního díla, se tak jako v loňských letech zapojí i Charita Český Těšín.

 

Tříkrálová sbírka celostátně již potřinácté

Již potřinácté vyjdou počátkem ledna 2013 do ulic měst a obcí koledníci Tříkrálové sbírky, aby lidem popřáli šťastný nový rok, podarovali je zpěvem a drobným dárkem a poprosili o příspěvek do zapečetěné pokladničky na pomoc těm, kteří si sami pomoci nemohou. Sbírka začíná 2. ledna. 

Záměry pro využití Tříkrálové sbírky 2013

Záměry pro využití Tříkrálové sbírky 2013

Tříkrálovou komisí při Diecézní charitě ostravsko-opavské byly schváleny záměry Charity Český Těšín pro využití výnosu Tříkrálové sbírky 2013.

Podpořte nás