Adresář

Charitní asistence

Tel.: 735 792 271, 603 884 856
Jablunkovská 84, Český Těšín, 737 01
Vedoucí služby: Mgr. Aneta Benčáková - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Mgr. Aneta Benčáková - vedoucí služby
Mgr. Kristina Lendlová - sociální pracovník