Adresář

Charitní dům pro matky v tísni

Tel.: 739 586 341, 603 287 959
Třanovského 6, Český Těšín, 737 01
Vedoucí služby: Bc. Kateřina Hajdušková - vedoucí střediska, sociální pracovnice
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

Cílem služby je poskytování ubytování a na něho navazujících služeb matkám s dětmi a těhotným ženám v tíživé životní situaci. Služba má pomoci vyřešit problematickou životní situaci uživatelky a vrátit ji co nejdříve do samostatného života. Cílem je naučit uživatelky samostatně řešit své problémy, orientovat se v náročných situacích, poskytnout pomoc při uspořádání hodnotového životního systému. Usilujeme o dosažení toho, aby během pobytu v zařízení měla uživatelka možnost urovnat si své osobní záležitosti, aby se sama naučila vyřizovat si své záležitosti na úřadech, dle možností chceme uživatelkám pomoci nabýt praktické dovednosti. Důležité je posílení emoční vazby mezi matkou a dítětem.

Z důvodu rekonstrukce prostor služby Charitního domu pro matky v tísni bude od 7. 10. 2021 do 7. 12. 2021 služba dočasně přesunuta na ul. Leoše Janáčka 768/2 v Českém Těšíně. Kontakt na vedoucí služby Kateřinu Hajduškovou: 603 287 959 a pracovníky služby: 739 586 341.

Seznam lidí

Bc. Lubomír Lukšík - pracovník sociálních služeb
Bc. Kateřina Hajdušková - vedoucí střediska, sociální pracovnice