Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. Helena Paschkeová

ředitelka
Tel: 584 440 101, 732 825 091     3.yo4Z2hWlpr13enW7c-03i_9bxhT65j4mnhTj

Jan Hanuš

ředitel
Tel: 553 612 780, 604 942 250     38AE9YUSYanBZd5g_8IkO1p

Bc. Martin Pražák, DiS.

ředitel,statutární zástupce
Tel: 596 621 094     88EDZ.2h~8Mk1YUS-lGBRf54YanBZd54Ys

Adéla Mikšíková, DiS.

asistentka ředitele
Tel: 599 525 941, 733 741 712     W_rvRWca6lvu5f56LTqmY~e4YanBZd54Ys

Monika Hajdučková, DiS.

asistentka ředitele
Tel: 596 237 831, 731 625 844     8hAs1Z2%WcqET9enW7c-R-9pWgqBO1.7~bGkO1p

Mgr. Michaela Mičová

vedoucí služby, sociální pracovník
Tel: 593 035 048, 601 351 077    

Bc. Andrea Szotkowská

vedoucí Charitní pečovatelské služby
Tel: 731 489 675     YaCCQOQbW9yE49enT-uk87j7T-M

Mgr. Jana Kotková

metodik kvality
Tel: 584 440 217, 731 705 765     58AkO9el6hIkQOQb0lrxZ92938Es-Z29g

Jiří Rosenstein

vedoucí technického úseku a koordinátor TKS
Tel: 733 308 562     5bEsObek0gFDV7d6LTBn8i2938Es-Z29g

Ing. Tomáš Schaffartzik

zástupce ředitele, manager sekce chráněného zaměstnání, vedoucí střediska
Tel: 553 764 057, 734 435 234     %-ukW45jasvuQOQ938Es-ZehWonhTj

Anna Filová

asistentka ředitele
Tel: 596 621 094, 731 625 789     %.xBVd5j48GjGKekaknFRW7%WkvDRW7r

Bc. Ivana Kryštofová

vedoucí pečovatelské služby
Tel: 608 535 651, 556 400 066     4onxRWajflGyW~l7VX~C-e8_9dnhT65j4mnhTj

Bc. Eva Lichá

Zastupující vedoucí charitní asistenční služby, sociální pracovnice
Tel: 731 516 569     0onh277%W7c--b~f0-kmYZhaa8kmb

Ing. Gabriela Hořínková

zástupkyně ředitele pro ekonomiku, interní auditorka
Tel: 731 625 864     28oBZ3b7TaBBZ.agc8m%C27%-hkmYZhaa8kmb