Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. et Mgr. Helena Cvoligová

sociální pracovník Beskydského centra duševního zdraví
Tel: 603 977 984     3.yo4Z29chysX~l7VX~mYZhaa8swO1p

Mgr. Jana Jourová

sociální pracovník Beskydského centra duševního zdraví
Tel: 732 449 204     58AkO8em~hIkQOQ938Es-Z-eT-M

Oto Špok

pracovník v sociálních službách
Tel: 605 121 471     -mBh9%ecVX~mYZhaa8swO1p

Dušan Cienciala

řidič - Taxík Maxík
Tel: 604 253 904    

Ing. Růžena Recmanová, DiS.

sociální pracovník
Tel: 603 884 856    

Tamara Mecová, DiS.

vedoucí služby, sociální pracovník
Tel: 736 142 005     a8zk8Z2e0-BFRYUSXhuE37d4YanBZd54Ys

Mgr. Jana Šutová

sociální pracovník
Tel: 731 682 547     58AkOckl-onjGKekaknFRW7%WkvDRW7r

Bc. Tereza Komárová

sociální pracovník
Tel: 733 444 069     a.EobZ2c-fnB5f56LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ

Mgr. Veronika Pieczka

sociální pracovník
Tel: 731 534 001     c.Ey47a7TivoTja7VX~y9dh7c8kmYZhaa8kmb

Kamil Kopřiva, DiS.

sociální pracovník
Tel: 731 534 001    

Bc. Petr Burda

sociální pracovník
Tel: 734 435 206     _.GBO0kjZ8m%C~il~8IkO1.7~bGkO1p

Ing. Jana Gavlasová, DiS.

sociální pracovník
Tel: 731 646 782     58AkO55n78Fy.Z4WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M