Setkání pečujících na téma: " Péče o umírající a pozůstalé "

Setkání pečujících na téma: " Péče o umírající a pozůstalé "

 

Pečujete o osobu blízkou, která je nevyléčitelně nemocná?Potřebujete vědět, jak se v této těžké situaci zachovat a jak umírajícímu pomoci?Zajímá Vás, čím si umírající prochází a jak mu být v těchto chvílích největší oporou?

O paliativní péči - péči o umírající a pozůstalé v praxi promluví zkušená zdravotní sestra a vedoucí Charitní ošetřovatelské služby Bc. Beáta Dulawová.

Akce se pořádá za účasti zkušeného odborníka.
Setkání je bezplatné, drobné občerstvení bude zajištěno.
Všichni jste srdečně zváni.
Pro více informací prosím kontaktujte Bc. Jiřinu Grebeňovou tel.: 735 792 272,
e-mail: jirina.grebenova@ceskytesin.charita.cz

Akce je realizována v rámci projektu "Pomáháme pečujícím II."
Spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Místo: Jablunkovská 997/84, Český Těšín, 737 01
Termín: 5. 8. 2020
Kategorie: Akce pro veřejnost

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás