Co je to paliativní péče a pozvání na setkání pečujících

Co je to paliativní péče a pozvání na setkání pečujících

Význam paliativní péče v Charitě nám přibližuje vedoucí služby Mgr. Beáta Dulawová, která řídí tým zkušených zdravotních sester Charitní ošetřovatelské služby. Její pracovnice poskytují odbornou zdravotní péči pacientům v jejich domácím prostředí, kde je významnou součástí pomoci je právě poskytování aktivní celkové zdravotní péče, která se snaží předcházet a mírnit utrpení klientů.

„Paliativní péče není cesta léčby, ale cesta ABY BYLO DOBŘE“, říká paní Beáta. „Jedná se o respektující přístup a ucelený systém odborné pomoci pacientům s nevyléčitelnou nemocí a jejich rodinám. Cílem je dosažení co nejlepší kvality života pacientů. Pomáháme klientům a jejich blízkým pochopit smrt jako přirozenou součást života, kterou je potřeba přijmout a nikoliv pokládat za nepřítele. Hlavním cílem je, aby pacient netrpěl nesnesitelnou bolestí, byla respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstal osamocen.“

Muzikoterapie v Charitním domě pokojného stáří

Muzikoterapie v Charitním domě pokojného stáří

Po delší koronavirové přestávce opět pokračujeme v naši pravidelné aktivitě s klienty a to ve zpívání polských, českých lidových písní v rámci muzikoterapie. Umíme slovenskou "Marišu" a zpíváme písně s ukazováním nebo křesťanské. Kromě samotného zpěvu doprovázejí klienti na různé perkusní nástroje. Muzikoterapie je balzámem pro duši a přináší radost jak zpěvákům, tak posluchačům.

Muzikoterapie je terapeutický obor, který využívá hudební prvky (zvuk, rytmus, harmonie a melodie) k hudebním i nehudebním cílům. Muzikoterapie může být cílena jako léčba, osobní rozvíjení člověka, podpora komunikace a vzdělávání či zlepšení mezilidských vztahů.(zdroj.:Wikiskripta)

Počty osobních bankrotů rostou

Počty osobních bankrotů rostou

Je to již tři čtvrtě roku, co vešla v platnost novela insolvenčního zákona, která umožnila vstup do osobního bankrotu i těm dlužníkům, kteří do té doby nedokázali splnit jeho podmínky. Základní podmínkou pro vstup do insolvence bylo, aby dlužník dokázal za 5 let zaplatit alespoň 30% veškerých svých dluhů. Bude-li se dostatečně snažit, může nově splatit i méně. Výsledkem změny je rostoucí zájem o oddlužení a tím zákonitě i menší počet předlužených lidí v České republice.

Data společnosti CRIF – Czech Credit Bureau ukazují, že po novele insolvenčního zákona počet osobních bankrotů meziročně vzrostl o 42 procent, na téměř 20 000. S 23 osobními bankroty na 10 tisíc obyvatel je Moravskoslezsky kraj třetím nejohroženějším regionem.

K vypracování návrhu na povolení oddlužení a jeho podání mohou dlužníci využít služeb neziskové organizace akreditované u ministerstva spravedlnosti, která tuto činnost vykonává pro dlužníky zdarma. Takovou organizací je Charitní poradna v Českém Těšíně, která funguje téměř 6 let a během této doby ji navštívilo více jak pět set klientů, z toho mnozí opakovaně.

Klientská rada v Charitním středisku Kometa

Každý poslední čtvrtek v měsíci patří v Charitním středisku Kometa „Klientské radě“.  V úvodu sociální pracovnice připomíná klientům pravidla klubu, potřebu šetření materiálem při tvořivých aktivitách a zanechávání pořádku při opouštění klubu. Poté následuje část věnována plánování programu na následující měsíc. Klienti mají prostor se k jednotlivým aktivitám vyjádřit, sdělit své požadavky a přání, odsouhlasit či je případně doplnit. V červenci na klienty čeká opravdu pestrý program: spousta zábavných činností v podobě workshopu tvoření loutek, her, pohybových aktivit a třeba i vycházek po okolí.

106125457_2690211281245224_7975133946362954414_n

Den v době koronaviru očima vedoucí Charitního domu pro matky v tísni Kateřiny Hajduškové

Den v době koronaviru očima vedoucí Charitního domu pro matky v tísni Kateřiny Hajduškové

Od začátku jsme se snažili postupovat dle dostupných doporučení, pokynů a informací, které chyběly, nebyly přehledné, nebo byly poskytovány v rychlém sledu s různorodými změnami. Doufali jsme, že uváděné informace nám pomohou ulevit se sestavováním rizikového plánu a předávání pokynů jak postupovat při práci s klienty. V neposlední řadě bylo také potřeba vysvětlovat zavedené postupy v rámci nouzového stavu klientům a uklidňovat je, aby zbytečně nepanikařili.  Přijali jsme řadu opatření, abychom „korona krizi“ co nejlépe zvládli.

Šperky, které pomáhají

Šperky, které pomáhají

Každý prodaný šperk pomáhá! Speciální kolekce vytvořená firmou Praqia Jewellery přímo pro Charitu Česká republika částí zisku přispívá do sbírky pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci.

Smažení "vaječiny" v Charitním domě pokojného stáří

Smažení "vaječiny" v Charitním domě pokojného stáří

Každoroční smažení vaječiny se letos opět povedlo, i když kvůli koronaviru o trochu později. Klientky dopoledne krájely anglickou slaninu, pažitku, rozbíjely vajíčka - tentokrát jich bylo 60, naložily na ošatku chleba a spolu jsme připravily voňavý bylinkový čaj. Krátce po obědě jsme se sešli pod pergolou na naší zahrádce a na venkovním zařízení šéfkuchař - náš šikovný hospodář smažil vaječinu. Vůně se linula kolem a brzy jsme si na letošní vaječině pochutnali. Jako bonus dostali klienti třešně ze zahrádky AP.

 

Podpora rodin na Těšínsku - Úvod do dluhové problematiky

Podpora rodin na Těšínsku - Úvod do dluhové problematiky

Dne 25. 6. 2020 proběhla v Charitním domě pro matky v tísni v Českém Těšíně přednáška na téma Úvod do dluhové problematiky - první ze série šesti přednášek zaměřených na oblast dluhů, probíraly se základní pojmy: co je to dluh, zdravé a nezdravé zadlužování , zásady  zdravého zadlužování, vývoj dluhu (cesta závazku), typy úvěru a půjček, aj.
Příští přednáška proběhne v předposledním týdnu v červenci a hlavním tématem bude exekuce a nezabavitelná částka.
Přednášky jsou připravovány za podpory Moravskoslezského kraje v rámci projektu Podpora rodin na Těšínsku. Děkujeme

 logo_jpg

 

Léto s Young Caritas v Praze

Léto s Young Caritas v Praze

Zveme vás na tři inspirativní projektové dny pro děti ušité na míru třem věkovým skupinám, od nejmenších až po ty téměř dospělé, které proběhnou v prostorách školicího střediska Charity Česká republika, v Marianeu, v Máchově ulici 7 v Praze 2.

Nové auto!

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás