„Šmejdi“ nezahálí ani v době pandemie

„Šmejdi“ nezahálí ani v době pandemie

Ani pandemie onemocnění COVID – 19 nezastaví tzv. „šmejdy“.  V honbě za vlastním ziskem obchodují s lidským strachem, zejména se strachem o zdraví své a svých blízkých, a nabízejí roušky, respirátory, dezinfekci případně různé doplňky stravy, které chrání před koronavirem.

Buďte proto obezřetní. Navštíví –li Vás zástupce zdravotní pojišťovny či energetické společnosti a bude Vám nabízet lepší a výhodnější smlouvu a k tomu roušku „zdarma“, může se jednat o podvodníka, který z Vás chce vylákat peníze.

Sběr jablek v Charitním domě pokojného stáří

Léto je v plném proudu a k němu neodmyslitelně patří období sklizně ovoce všech druhů.  Na naší zahrádce v Charitním domě pokojného stáří máme jabloň s letními jablíčky. Jelikož letošní úroda je bohatá a jablka začala postupně padat, schopnější klientky je sesbíraly, společně nakrájely a podávaly těm, které už by to nezvládly, aby si všichni mohli pochutnat.  Dobrá jablíčka i společná činnost všechny přítomné obohatila.

IMG_20200720_104825

 

 

Výzva!

Výzva!

Chcete obnovit šatník svému manželovi?
Vyhazujete starší, ale ještě funkční oblečení?
! STOP !
Urgentně sháníme pánské oblečení do našeho Charitního bazárku! Darované věci ještě poslouží sociálně potřebným!
Za štědrost děkujeme!

Setkávač přijel k nám!

Setkávač přijel k nám!

Kontejner, který měl brázdit venkovní akce a zvát na Olympijské festivaly, přetvořil Český olympijský výbor na bezpečné místo pro setkávání a zdarma ho půjčuje domovům pro seniory. Od středy 15. 7. ho můžete vidět před Charitním domem pokojného stáří, kde je k dispozici klientům našeho domova a jejich návštěvám po dobu 1 týdne.

První setkání již proběhla, radost zúčastněných z opětovného shledání po dlouhé odluce je nepopsatelná. O to větší je naše nadšení pro tuto dobrou věc a způsob pomoci našim klientům a jejich rodinám. Setkávač splnil naše očekávání, děkujeme Českému olympijskému výboru a mluvčí paní Linkové za zapůjčení Setkávače a paní Murínové - mluvčí nemocnice Karviná - Ráj za pomoc v realizaci této akce pro nás! 

 

 

 

 

Plackový den v Charitním domě pokojného stáří

Plackový den v Charitním domě pokojného stáří

Začátek prázdnin oslavili naši klienti plackovým dnem. Dopoledne pěkně svorně škrábali brambory, krájeli slaninu a spolu jsme vařili bylinkový čaj. Po obědě jsme se sešli na zahrádce a náš hospodář zatopil v pícku a už se placky pekly. Všude to vonělo a také se vše povedlo. Klienti i personál si vychutnali placky se slaninou nebo se smetanou a cukrem. A k tomu kávička a bylinkový čaj, no prostě super. Už se těšíme na příště.

 

Předplacené CCS tankovací karty pro terénní služby

Předplacené CCS tankovací karty pro terénní služby

Být aktivním řidičem na cestách po většinu svého pracovního času - to je každodenní samozřejmost pro pracovníky Terénních služeb Charity Český Těšín. Jen za první pololetí odřídili 38 316, 31 km se spotřebou 2145,71l paliva v hodnotě 60 079,972Kč.  Proto jsme nesmírně vděční Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové za předplacené tankovací karty CCS na pohonné hmoty. Karty pomůžou zajistit plynulou a rychlou dopravu ke klientům. Ještě jednou děkujeme!

karty

Slavnostní ukončení školního roku v Charitním domě pro matky v tísni

Slavnostní ukončení školního roku v Charitním domě pro matky v tísni

Dne 30. 6. 2020 jsme v Charitním domě pro matky v tísni slavnostně ukončili školní rok.Pro děti jsme připravili „Pirátskou hru“, jejímž cílem bylo překonat překážky v podobě různých disciplín a dostat se k pirátskému pokladu.Děti zdolávaly překážkovou dráhu, přetahovaly se lanem, navzájem si praskaly balonky, skákaly panáka, poznávaly zvířátka a barvy v přírodě. Když všechny úkoly splnily, dostaly se k pirátskému pokladu, kterým byly různé sladkosti a čokoládové mince.

Naše poděkování patří i maminkám, které pro děti připravily občerstvení a pomohly s organizováním soutěží.

 

 

Co je to paliativní péče a pozvání na setkání pečujících

Co je to paliativní péče a pozvání na setkání pečujících

Význam paliativní péče v Charitě nám přibližuje vedoucí služby Mgr. Beáta Dulawová, která řídí tým zkušených zdravotních sester Charitní ošetřovatelské služby. Její pracovnice poskytují odbornou zdravotní péči pacientům v jejich domácím prostředí, kde je významnou součástí pomoci je právě poskytování aktivní celkové zdravotní péče, která se snaží předcházet a mírnit utrpení klientů.

„Paliativní péče není cesta léčby, ale cesta ABY BYLO DOBŘE“, říká paní Beáta. „Jedná se o respektující přístup a ucelený systém odborné pomoci pacientům s nevyléčitelnou nemocí a jejich rodinám. Cílem je dosažení co nejlepší kvality života pacientů. Pomáháme klientům a jejich blízkým pochopit smrt jako přirozenou součást života, kterou je potřeba přijmout a nikoliv pokládat za nepřítele. Hlavním cílem je, aby pacient netrpěl nesnesitelnou bolestí, byla respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstal osamocen.“

Muzikoterapie v Charitním domě pokojného stáří

Muzikoterapie v Charitním domě pokojného stáří

Po delší koronavirové přestávce opět pokračujeme v naši pravidelné aktivitě s klienty a to ve zpívání polských, českých lidových písní v rámci muzikoterapie. Umíme slovenskou "Marišu" a zpíváme písně s ukazováním nebo křesťanské. Kromě samotného zpěvu doprovázejí klienti na různé perkusní nástroje. Muzikoterapie je balzámem pro duši a přináší radost jak zpěvákům, tak posluchačům.

Muzikoterapie je terapeutický obor, který využívá hudební prvky (zvuk, rytmus, harmonie a melodie) k hudebním i nehudebním cílům. Muzikoterapie může být cílena jako léčba, osobní rozvíjení člověka, podpora komunikace a vzdělávání či zlepšení mezilidských vztahů.(zdroj.:Wikiskripta)

Počty osobních bankrotů rostou

Počty osobních bankrotů rostou

Je to již tři čtvrtě roku, co vešla v platnost novela insolvenčního zákona, která umožnila vstup do osobního bankrotu i těm dlužníkům, kteří do té doby nedokázali splnit jeho podmínky. Základní podmínkou pro vstup do insolvence bylo, aby dlužník dokázal za 5 let zaplatit alespoň 30% veškerých svých dluhů. Bude-li se dostatečně snažit, může nově splatit i méně. Výsledkem změny je rostoucí zájem o oddlužení a tím zákonitě i menší počet předlužených lidí v České republice.

Data společnosti CRIF – Czech Credit Bureau ukazují, že po novele insolvenčního zákona počet osobních bankrotů meziročně vzrostl o 42 procent, na téměř 20 000. S 23 osobními bankroty na 10 tisíc obyvatel je Moravskoslezsky kraj třetím nejohroženějším regionem.

K vypracování návrhu na povolení oddlužení a jeho podání mohou dlužníci využít služeb neziskové organizace akreditované u ministerstva spravedlnosti, která tuto činnost vykonává pro dlužníky zdarma. Takovou organizací je Charitní poradna v Českém Těšíně, která funguje téměř 6 let a během této doby ji navštívilo více jak pět set klientů, z toho mnozí opakovaně.

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás