V Ostravě uvítali tři krále na magistrátu, na biskuství i v TV Noe

V Ostravě uvítali tři krále na magistrátu, na biskuství i v TV Noe

Skupinu koledníků převlečených za bájné mudrce z východu zavítala na ostravský magistrát, navštívila ostravsko-opavského biskupství i redakci křesťanské Televize Noe. Všude byli "králové" vlídně přijati a obdarováni do zapečetěné pokladničky.

Co je vlastně Tříkrálová sbírka?

Co je vlastně Tříkrálová sbírka?

Právě probíhající Tříkrálová sbírka je dnes největší sbírkovou akcí v České republice a má již více než patnáctiletou tradici. Za celou akcí stojí práce stovek dobrovolníků, kteří bez nároku na jakoukoli finanční odměnu každoročně vyberou desítky milionů korun pro potřebné ve svém regionu. Sbírka má tedy své jméno a renomé a neustále rostoucí podporu veřejnosti. Konkrétní informace o sbírce a tradice, z níž vychází, jsou však mnohým známy pouze v obecné rovině, proto se je zde pokusíme přiblížit.

Do ulic vyrazili koledníci, Tříkrálová sbírka opět pomůže místním lidem

Do ulic vyrazili koledníci, Tříkrálová sbírka opět pomůže místním lidem

V první půli ledna se budou obyvatelé Moravskoslezského kraje a části Jesenicka potkávat s charitními koledníky v kostýmech Tří králů. Na cestu za lidskou štědrostí se jich vydá na devět tisíc a získané finanční prostředky pomohou hlavně v regionech, kde se peníze vybraly.

Do ulic vyrazili koledníci, Tříkrálová sbírka opět pomůže místním lidem

Do ulic vyrazili koledníci, Tříkrálová sbírka opět pomůže místním lidem

V první půli ledna se budou obyvatelé Moravskoslezského kraje a části Jesenicka potkávat s charitními koledníky v kostýmech Tří králů. Na cestu za lidskou štědrostí se jich vydá na devět tisíc a získané finanční prostředky pomohou hlavně v regionech, kde se peníze vybraly.

Tři králové přicházejí k Vám

Tři králové přicházejí k Vám

Nový rok se kvapem blíží a s ním i koledování Tříkrálové sbírky, kdy opět po roce budou prvních 14 dní v lednu navštěvovat naše domovy tříkráloví koledníčci, přinášející koledu a přání požehnaného roku 2016. Tříkrálová sbírka Charity Český Těšín má již charakter tradice, a ačkoli se jedná o veřejnou sbírku, která je spojena se sbíráním finančních prostředků na předem daný účel, má v první řadě sociální a pomáhající rozměr.

Počátkem ledna proběhne již pošestnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Počátkem ledna proběhne již pošestnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Do ulic našich obcí a měst v lednu opět vyjdou charitní koledníci, aby u prahů domácností, na chodnících a náměstích předali poselství o narození Božího syna. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a při tom poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 je určen na pomoc těm, kteří si sami pomoci nedokáží z důvodu stáří, nemoci, hendikepu či své nedobré sociální situaci.

Vánoce na Domečku

Vánoce na Domečku

Rok se sešel s rokem a zase tu máme naše očekávané krásné vánoční svátky. Maminky s dětmi u nás na Domečku se snaží je slavit stejně tak, jakoby byly u svých blízkých. Slaví je společně, jsou tady taková malá pospolitá rodina. Napekly si společně cukroví a nachystaly si pohoštění na vánoční večírek, který u nás proběhl 21. 12. 2015 u nasvíceného stromečku, kde maminky i děti dostaly spoustu dárečků, které si za zpěvu vánočních koled rozdaly.

Vánoční posezení s přesahem

Vánoční posezení s přesahem

Dne 17. prosince uspořádala Charita Český Těšín vánoční posezení pro své zaměstnance. Na rozdíl od klasických posezení jiných institucí a firem, konaných v tomto období, byl součástí toho "charitního" i prodej věcí, jejichž výtěžek putoval za dvěma z žadatelů o "Grantík".

Grantík Charity Český Těšín opět přináší radost v předvánočním období

Grantík Charity Český Těšín opět přináší radost v předvánočním období

Již druhým rokem projekt „Grantík“ - systém malých grantů z tzv. Fondu pomoci, tvořený prostředky především od individuálních dárců, pomáhá osobám s fyzickým či mentálním omezením. I v letošním roce bylo 80 tisíci korun podpořeno 10 těchto osob, se kterými jsou v současnosti podepisovány smlouvy. „Grantík“ tak opět přináší radost v předvánočním období.

Předvánoční nálada

Předvánoční nálada

Vánoce už pomalu klepou na dveře, všichni se na ně moc těšíme, ale nejvíc asi děti z Charitního střediska "Kometa". Každý den počítají, za kolik dní budou Vánoce, kolikrát ještě půjdou do školy. Proto jsme si společně v Kometě tak trochu vytvořili předvánoční náladu.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás