Velikonoční výstava v domově pro seniory

Velikonoční výstava v domově pro seniory

Ve dnech 16. - 18.března 2013 se uskutečnila v Charitním domě pro seniory v Hnojníku již tradiční velikonoční výstava. K vidění byly výrobky jak našich seniorů, tak dětí školního věku.

Senioři se opět potkali pod pěti kruhy

Senioři se opět potkali pod pěti kruhy

Ve čtvrtek 14. března 2013 se v Charitním domě pro seniory v Hnojníku uskutečnila třetí Zimní olympiáda seniorů. Celkově se jednalo o již šesté olympijské klání seniorů, ve kterém naši senioři změřili síly a um se seniory z Domova sv. Josefa v Ropici.

Děti udělaly babičkám radost

Děti udělaly babičkám radost

Jak ve světě, tak i v Charitním domě pokojného stáří v Českém Těšíně proběhlo 8. 3. 2013 slavnostní odpoledne k příležitosti Mezinárodního dne žen. Našim babičkám přišly popřát a udělat radost děti.

Návštěva knihovny

Návštěva knihovny

6. března byla středa, a to je dětská knihovna v Českém Těšíně vždy zavřená, ale tentokrát se zde konalo tajné čarodějnické setkání. A na to se vypravily i naše děti z Charitního domu pro matky v tísni.

Domeček očima fotografky

Domeček očima fotografky

Jedním z cílů, který jsme si pro "Rok matek s dětmi" vytýčili, je přiblížení jejich života veřejnosti. Tohoto cíle nám pomáhá naplnit studentka umělecké školy Bára, která od února dochází fotit do Charitního domu pro matky v tísni.

2013 - Rok matek s dětmi

2013 - Rok matek s dětmi

Jednou z cílových skupin, s níž Charita Český Těšín pracuje, je skupina, kterou bychom mohli nazvat „matky s dětmi“. Jedná se o neúplné rodiny, které se dostaly do složité životní situace, kterou nejsou schopny řešit bez pomoci a právě jim chceme v průběhu roku 2013 věnovat větší pozornost.

Senioři se v centru učí anglicky

Senioři se v centru učí anglicky

V Charitním centru pro seniory mají klienti v tomto roce příležitost vzdělávat se v dalším jazykovém klubu. Kromě oblíbeného klubu německého jazyka, rozšířil nabídku aktivit centra kurz angličtiny. Ten je určen pro začátečníky a mírně pokročilé.

Valentýnský ples

Valentýnský ples

V Charitním centru pro seniory se v pátek 8. února 2013 konal Valentýnský ples seniorů. Sešli se na něm klienti v hojném počtu. Dříve než začala hrát hudba k tanci a poslechu, předvedly dvě tanečnice z klubu Kanafas irské tance.

Rozpěčeťování dokončeno, děkujeme

Rozpěčeťování dokončeno, děkujeme

Dnes, tj. 23. 1. 2013, jsme dokončili jsme rozpečeťování pokladniček Tříkrálové sbírky 2013. Koledníci v rámci Charity Český Těšín vybrali více než 800 tisíc korun, které pomohou potřebným a podpoří rozvoj charitního díla. Srdečně děkujeme dárcům a koledníky zveme do kina.

Tři králové v Hnojníku

Tři králové v Hnojníku

Tři králové na své pouti navštívili také Charitní dům pro seniory v Hnojníku, aby zde klientům popřáli vše dobré v novém roce.

Podpořte nás