Kometa v Českém Těšíně

Kometa v Českém Těšíně

V pátek 23. prosince 2011 vyrazilo Charitní středisko "Kometa" na cestu za kulturou a poznáváním do Českého Těšína, která byla zakončená návštěvou bowlingu v Třanovicích.

Vánoční Kometa

Vánoční Kometa

Vánoční atmosférou dýchalo v posledním týdnu i Charitní středisko "Kometa" v Karviné. Naši mladí klienti (ne)pekli cukroví, zdobili stromek, hráli vánoční hru a nekonec si rozbalili dárečky.

Vánoce v "Domečku"

Vánoce v "Domečku"

Přesto, že naše maminky s dětmi nemohou být o letošních vánocích ve vlastním domově, snaží se prožít vánoční svátky co nejpěkněji. V Charitním domě pro matky v tísni tak máme Vánoce nejen se stromečkem, ale i s kaprem a drobnými dárky.

Adventní beseda v knihovně

Adventní beseda v knihovně

Advent, to je očekávání – očekávání vánočního času. Je to prostor k tomu, abychom se mohli dostatečně na Vánoce připravit. Již v prvních dnech tohoto období lidé shání dárky, uklízí, připravují adventní věnce, … Malinko jinak tomu ovšem bylo v Charitním domově pro seniory v Hnojníku.

Adventní setkání se seniorkami v Soběšovicích

Adventní setkání se seniorkami v Soběšovicích

8. prosince 2011 proběhlo adventní setkání pracovníků Charitního centra pro seniory Charity Český Těšín se seniorkami v domě s pečovatelskou službou v Soběšovicích.

Výbor dobré vůle podpořil naše projekty

Výbor dobré vůle podpořil naše projekty

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové podpořil realizaci našich projektů "Kompenzační pomůcky (téměř) pro všechny" a "Zlepšení podmínek života klientů v pobytových zařízeních pro seniory Charity Český Těšín", díky kterým jsme mohli opět posunout naše možnosti v oblasti péče o seniory. Děkujeme.

Sociální komise zasedala v "Domečku"

Sociální komise zasedala v "Domečku"

8. prosince 2011 se v Charitním domě pro matky v tísni sešla na svém jednání sociální komise města Českého Těšína. Členové komise si prohlédli zařízení a našim dětem zanechali drobné dárečky.

Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2012 schváleny

Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2012 schváleny

Na počátku prosince 2011 se sešla Tříkrálová komise při Diecézní charitě ostravsko-opavské, která schválila záměry na využití výnosu Tříkrálové sbírky pro rok 2012. Schváleno bylo také pět záměrů Charity Český Těšín.

Návštěva sester Alžbětinek v Jablunkově

Návštěva sester Alžbětinek v Jablunkově

Ve středu 7. prosince 2011 navštívili klienti Charitního centra pro seniory a Charitního domu pokojného stáří konvent sester Alžbětinek a přilehlý domov pro seniory, o který se sestry v Jablunkově starají.

Sbírková akce „Vánoce dětem“ pomůže na Ukrajině

Sbírková akce „Vánoce dětem“ pomůže na Ukrajině

Charita Český Těšín pořádá ve spolupráci se Střediskem humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské materiální humanitární sbírku „Vánoce dětem“. Jejím cílem je vytvořit základ pro vánoční dárky pro děti, které žijí na Ukrajině v dětských domovech nebo neutěšených podmínkách. Sbírka trvá až do konce roku 2011.

Podpořte nás