Beseda o Ukrajině v Charitním centru pro seniory

Beseda o Ukrajině v Charitním centru pro seniory

Ve středu 25. 4. se v Charitním centru pro seniory konala beseda o Ukrajině. Hostem byla paní Veronika Mechová, která je vedoucí Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské. Spolu s ní přišli dva hosté z Ukrajiny – kněz Ivan Zubalski a pan Sergej Uchačevskij, který 2 roky bojoval na východní frontě v Donbasu.

Úvodní slovo měl otec Zubalski, který seniorům představil základní informace o Ukrajině a přiblížil jim zajímavosti z její historie a geografie. Dále pokračoval o národních symbolech a jídle, kde se do diskuze přidali i senioři a ptali se na věci, které je zajímali. Diskuze se postupně přenesla na válečný konflikt probíhající ve východní části Ukrajiny. Otec Zubalski popisoval situaci lidí žijících ve válečné zóně a přitom promítal fotografie z míst, kde spolu s Charitou Česká republika pomáhali. Ve válečné zóně zůstali především senioři a lidé, kteří už nemají možnost vydělat si dostatek peněz, aby mohli začít nový život v bezpečné části Ukrajiny a v Evropě, nebo zde zůstali lidé, kteří jen prostě nechtěli opustit svoje domovy, či jen doufají v rychlý konec konfliktu.

Slova se poté ujal pan Sergej Uchačevskij, který hovořil především o bojovém konfliktu a jeho následcích v tamní oblasti. Stručně popsal důvody vzniku války a snažil se přítomným vysvětlit pozadí celé revoluce, která je v médiích často zkresleně interpretována.  Seniory zajímalo, jak se sám vypořádává s hrůzami války. „Osobně s tím nemám žádné problémy. Nemám problém každý den usnout a mít klidný spánek, ale na některé tyto věci velmi dolehly a potřebuji odbornou pomoc, která není moc dostupná“ sdělil pan Sergej. Tuto pomoc v Ukrajině nejčastěji poskytuje církev, charity a další dobročinné fondy.

ukrajina 4

Diecézní charita ostravsko-opavská pomáhá na Ukrajině v mnoha oblastech, které si můžete projít na webu adoptujsi.cz . Zde si můžete například tzv. „adoptovat“ na dálku ukrajinské dítě ze sociálně slabé rodiny, kterému můžete pomoci získat vzdělání a zlepšit hmotnou a duševní úroveň jeho rodiny. Tuto možnost pomoci potřebným na Ukrajině podporují i někteří klienti z našeho centra pro seniory.

Beseda se seniorům velmi líbila a bylo vidět, že situace tamních lidí jim není lhostejná. Pokud chcete stejně jako naši senioři podpořit projekty Charity na Ukrajině, tak navštivte web www.adoptujsi.cz.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás