Certifikát kvality pro Charitní dům pro matky v tísni

Certifikát kvality pro Charitní dům pro matky v tísni

Dne 5. 9. 2018 byl našemu Charitnímu domu pro matky v tísni schválen výborem S. A. D. / Síť aktérů pro domov/ „Certifikát kvality“.

Byli jsme jedno z pilotních středisek, kterému byl udělen a to na základě návštěvy certifikátorů v zařízení dne 22. 8. 2018. Certifikace se týkala několika oblastí hodnocení kvality a to zejména nastavení služby, důstojnost pravidel služby, humánnost, participace, technické vybavení, personální zajištění atd…

Certifikát jsme si jeli vyzvednou do Prahy, na regionální setkání členů S. A. D. Spolu s námi certifikát dostalo ještě 5 zařízení.

Pro naše zařízení  je takové ocenění velmi pozitivní a přínosné.  Je to důkaz toho, že poskytujeme kvalitní služby.

Andrea Branná

Certifikace 1

Ceritfikace 2Certifikát

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás