Diecézní pouť charit v Českém Těšíně

Diecézní pouť charit v Českém Těšíně

Ve středu 16. května se v Českém Těšíně konala každoroční Diecézní pouť charit. Jedná se o pravidelné setkání pracovníků charity, jejich klientů a všech lidí dobré vůle.

Letos se tato událost konala v těšínském kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Pouť byla započatá mší svatou, kterou vedl biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz. Po mši přivítal všechny zúčastněné ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Mgr. Lukáš Curylo a po něm pozdravili příchozí i ředitelka těšínské Charity Ing. Monika Klimková a starosta Českého Těšína Ing. Vít Slováček. Všichni jmenovaní ocenili práci charitních pracovníků a zdůraznili, že i přes mnohdy nízké mzdy jsou stále ochotni vytrvale pomáhat potřebným.

IMG_9854

Následovaly dvě kratší přednášky o práci v Charitě Jeseník a o společnosti Unita s.r.o., která spadá pod Charitu a věnuje se pečení hostií a lázeňských oplatků. Ve farní zahradě bylo pro poutníky připraveno občerstvení a mohli si zde i opéct párky. Tento společný čas využili všichni pracovníci Charit ke sdílení svých zážitků a zkušeností, které získaly během své služby potřebným lidem. Klienti si mohli při kávě společně popovídat a ti mladší si ve farní zahradě zahráli i fotbal. Po polední přestávce na občerstvení pokračoval program přednáškou otce Jana Larische o kněžských osobnostech Těšínska. Současně mohli poutníci vyrazit na komentovanou prohlídku Piastovské věže, kterou vedl dobrovolník z těšínské Charity, pan Eduard Jarnot.

Letošní pouť charit navštívilo odhadem okolo 350 lidí a všem se v Českém Těšíně líbilo. I přes nepříznivou předpověď počasí nakonec od rána svítilo sluníčko a tak si všichni poutníci mohli užít příjemný čas ve farní zahradě těšínského kostela. Již teď se těšíme na další setkání naší velké charitní rodiny.

IMG_9915

Další fotogalerii naleznete zde:

http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/928457f2-6775-44c8-ac96-22eed2feaf18

http://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/236e24cb-da7d-439b-bded-2988401670e2

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás