Kino a tombola pro koledníky

Kino a tombola pro koledníky

První únorovou neděli proběhlo jako již tradičně poděkování malým i velkým koledníkům v kinech v Českém Těšíně, Karviné a Těrlicku.

V každém kině byli na místě zaměstnanci Charity Český Těšín, kteří zúčastněné přivítali a poděkovali jim za jejich obětavost a ochotu. Poté proběhla malá tombola, ve které se losovaly vedlejší dětské ceny s drobnými hračkami a zábavnými předměty, a hlavní ceny v podobě tabletu. Nezapomnělo se ani na dospělé koledníky, kteří mohli vyhrát nákupní poukázky do obchodního řetězce a reklamní předměty Charity Český Těšín.
Po ukončení oficiální části začala projekce filmu Anděl Páně 2, který pobavil a rozesmál každého. Při loučení dostaly všechny děti sladkosti.

Těšíme se zase za rok na toto setkání a věříme, že se shledáme nejen s věrnými stálými koledníky, ale poznáme i tváře koledníků nových.
 
Ještě jednou děkujeme koledníkům i pracovníkům kin za jejich vstřícnost!!!
 
andelpane-800x375

Podpořte nás