Klientský ples v Charitním centru ve Svibici

Klientský ples v Charitním centru ve Svibici

Ve čtvrtek 8. 2. se v Charitním centru pro seniory ve Svibici konal klientský ples.

Na úvod přivítal vedoucí centra všechny hosty, kterých se letos sešlo 38. Hudebně celý ples doprovázel pan Novakovský, díky němuž se klienti mohli nejen zaposlouchat do příjemné muziky, ale mohli si také společně zatančit. Na programu byla tombola s hlavní cenou v podobě vstupenek do Těšínského divadla. Pro seniory byla připravena i zábavná taneční soutěž, při které měli k nohám přivázané balónky a během tance si je měli partneři navzájem zašlápnout. Slova se v rámci programu ujala pracovnice Charity Jiřina Grebeňová, která seznámila seniory s doplňkovými službami, a byl zde prostor pro dotazy, kde se klienti nejčastěji ptali na seniortaxi a služby pro domácnosti. Klienti si mimo jiné mohli vychutnat množství dobrého jídla a také vynikající domácí větrníky, kvůli kterým se sešli den předem, aby je speciálně pro tuto příležitost upekli.


Celý klientský ples se náramně vydařil a všichni zúčastnění na něj budou jistě dlouho vzpomínat. Díky takovým akcím si senioři můžou udržovat kontakt se společností a mohou navazovat nové vztahy se svými vrstevníky. Atmosféru plesu můžete nasát v přiložené galerii.

 

Petr Šelong

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás