Oslava dne matek v Charitním centru pro seniory

Oslava dne matek v Charitním centru pro seniory

Děti z mateřské školy Okružní přišly ke dni matek popřát maminkám a babičkám v našem centru pro seniory.

Jako poděkování jim děti zahrály pěknou scénku o Červené Karkulce a také jim zarecitovaly básničky. Děti za odměnu obdržely malinké dárečky v podobě hraček, které jim vyrobily klientky centra v rámci klubu ručních prací. Na závěr klientky dostaly květiny od vedoucích pracovníků Charitního centra pro seniory. Celá akce byla v příjemném duchu a všichni zúčastnění si tento společně strávený čas náramně užili.

IMG_0151

Podpořte nás