Oslavy 25. výročí Charity Český Těšín

Oslavy 25. výročí Charity Český Těšín

Plynutí času nelze ničím zastavit a dne 21. 3. 2018 tomu bylo přesně 25 let, kdy byla založena Charita Český Těšín. Pří této významné příležitosti Charita Český Těšín zorganizovala oslavu, na kterou byli pozvání všichni významní hosté, kteří v průběhu let spolupracovali s naší Charitou, nebo kteří podporují naši činnost.

Oslavy započaly mší svatou, kterou vedl Otec Jan Larish, který je prezidentem diecézní Charity ostravsko-opavské. Pro účastníky byly poté přichystány dvě prohlídky. Část hostů šla na prohlídku těšínského kostela a zájemci se mohli vydat i na prohlídku Piastovské věže v Cieszyně. V poledních hodinách pokračovaly oslavy výročí v Kulturním a společenském středisku „Střelnice“, kde byl pro účastníky připraven krátký program a společný raut. Úvodní slovo měla ředitelka těšínské Charity – paní Monika Klimková, která poděkovala všem zaměstnancům, podporovatelům a přítomným za jejich spolupráci při naplňování charitního díla. Poté měla na pódiu krásný proslov paní místostarostka Českého Těšína, Gabriela Hřebáčková, na kterou navázal zástupce Moravskoslezského kraje, pan Jiří Navrátil. Následně na pódiu vystoupil ředitel Charity Česká republika, pan Lukáš Curylo, který zároveň ocenil 3 služebně nejstarší zaměstnance těšínské Charity. Po úvodních proslovech vystoupili senioři z Charitního centra pro seniory se svým hudebním vystoupením, při kterém roztleskali celý sál kulturního střediska. Po jejich krásném vystoupení požehnal Otec Jan Larish společný oběd a všichni zúčastnění si spolu mohli popovídat při dobrém jídle. Po skončení programu v kulturním středisku byly pro zúčastněné přichystány prohlídky charitních středisek v Českém Těšíně a okolí, kde se mohli podrobněji seznámit s prací těšínské Charity.

Oslavy 25. výročí byly důstojným završením čtvrtstoletí působnosti Charity Český Těšín a věříme, že následující roky budou minimálně stejně úspěšné jako ty předešlé, a že i nadále se nám bude dařit pozitivně ovlivňovat životy lidí v našem nejbližším okolí.

 

Petr Šelong

Podpořte nás